Home Aktualności Copa-Cogeca odpowiada na apel KRIR w sprawie rynku wieprzowiny i mleka

Copa-Cogeca odpowiada na apel KRIR w sprawie rynku wieprzowiny i mleka

0
0

W związku z apelem KRIR do COPA o poparcie uruchomienia przez KE mechanizmów interwencyjnych na rynku wieprzowiny i mleka, 24 lutego 2015 r. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca poinformował, że Copa-Cogeca prowadzi lobbing wobec Komisji Europejskiej w celu wyeliminowania trudności zaistniałych na europejskich rynkach rolnych w wyniku embarga nałożonego przez Rosję. Jeśli chodzi o rynek wieprzowiny i mleka, ceny nie wróciły jeszcze do poziomu sprzed kryzysu, gdyż Rosja ukierunkowała swe działania na nasz największy rynek eksportowy i nałożyła jednostronnie zakaz eksportu na unijne produkty rolne. Ceny uzyskiwane przez rolników za wieprzowinę i produkty mleczne nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Należy udzielić także wsparcia wszystkim sektorom, by mogły znaleźć nowe rynki zbytu oraz promować eksport.

Co więcej, w sektorze mleka priorytetem Copa-Cogeca jest zagwarantowanie państwom członkowskim elastyczności, która umożliwi spłatę kary za przekroczenie kwot w dłuższym okresie (3–5 lat). W tym celu Copa-Cogeca będzie prowadzić dalsze działania lobbingowe. Dostosowanie progów referencyjnych lub cen interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku leży w gestii Rady / Rady i Parlamentu i nie nastąpi z dnia na dzień. Copa-Cogeca liczy na wsparcie Komisji dla tych wniosków, ale to Rada i Parlament Europejski są organami decyzyjnymi.

Ponadto grupa robocza Copa-Cogeca „Wieprzowina” z bliska obserwuje sytuację na rynkach. W ubiegły piątek – zgodnie z wnioskami z ostatniego posiedzenia Prezydium, grupa odbyła posiedzenie techniczne (telekonferencję), którego celem była analiza prognoz rynkowych i możliwości zaproponowania bardziej konkretnych środków na rzecz złagodzenia wpływu na rynek. Copa-Cogeca zauważa, że KRIR zidentyfikowała już możliwe instrumenty, takie jak prywatne przechowywanie, nowe rynki zbytu i zniesienie barier sanitarnych i fitosanitarnych, które są zgodne z planem uzgodnionym przez grupę roboczą.

Sekretariat Copa-Cogeca regularnie spotyka się ze służbami Komisji w celu przedstawienia im naszych priorytetów w zakresie rynków, zniesienia obowiązujących barier pozataryfowych i ograniczeń handlowych nałożonych przez państwa trzecie na polskie produkty w związku z pojawieniem się przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Jeśli chodzi o dopłaty wywozowe, korzyści wynikające z uruchomienia tego narzędzia nie są oczywiste. Po pierwsze, aby sfinansować te instrumenty, należałoby uruchomić rezerwę kryzysową, która jest finansowana z płatności bezpośrednich rolników ze wszystkich sektorów. Po drugie, i mając na uwadze znalezienie krótkoterminowych rynków eksportowych, uruchomienie tego narzędzia doprowadziłoby do natychmiastowego zamknięcia wysoce rentownych rynków eksportowych, takich jak rynek australijski (wzrost o 32% w 2014 r.) . Niemniej jednak, Copa-Cogeca poszukuje rozwiązań alternatywnych, takich jak rozwój ubezpieczeń kredytów wywozowych poprzez art. 219 jednolitej WOR, w celu pokrycia części ryzyka finansowego związanego z nowymi rynkami.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT