Home Aktualności COPA-COGECA OSTRZEGA KOMISJĘ EUROPEJSKĄ, ŻE JEJ WNIOSEK W SPRAWIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO MOŻE ZAGROZIĆ AKTYWNOŚCI SEKTORA

COPA-COGECA OSTRZEGA KOMISJĘ EUROPEJSKĄ, ŻE JEJ WNIOSEK W SPRAWIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO MOŻE ZAGROZIĆ AKTYWNOŚCI SEKTORA

0
0

Na wysłuchaniu zorganizowanym w środę przez Parlament Europejski Copa-Cogeca ostrzegała, że
wniosek Komisji w sprawie rolnictwa ekologicznego i etykietowania może zagrozić dynamice i
szybkiemu rozwojowi tego sektora.
Przemawiając na wysłuchaniu, przewodniczący grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” Copa-
Cogeca, Edouard Rousseau podkreślił: „Sektor rolnictwa ekologicznego jest jednym z najszybciej
rozwijających się sektorów w UE. 225 000 rolników się z niego utrzymuje. W ciągu ostatnich lat
konsumpcja produktów ekologicznych wzrosła, jednak proces przekształcania gospodarstw na
gospodarstwa ekologiczne zwolnił.
W odpowiedzi na popyt i aby wesprzeć rozwój rynku produktów ekologicznych apelujemy o
utrzymanie możliwości prowadzenia gospodarstw mieszanych, gdyż w przeciwnym razie zakaz
ten zniechęci rolników do przekształcania gospodarstw lub utrzymania tej specyficznej metody
produkcji”.
Nakreślając najważniejsze punkty p. Rousseau powiedział: „Domagamy się również utrzymania
możliwości stosowania konwencjonalnego materiału siewnego i reprodukcyjnego roślin, która
ma zostać zniesiona dn. 31 grudnia 2021 r., co ograniczy liczbę dostępnych odmian lub wręcz
uniemożliwi prowadzenie upraw ze względu na brak dostępu do nasion na niektórych obszarach.
Doprowadzi to również do spadku różnorodności biologicznej. Równocześnie zniesienie
możliwości wykorzystania zwierząt nieekologicznych w celach hodowlanych doprowadzi do
dramatycznego spadku dostępności materiału genetycznego dla gospodarstw ekologicznych, co
jest sprzeczne z zasadą różnorodności genetycznej, której broni rolnictwo ekologiczne. Jesteśmy
również przekonani, że należy utrzymać obowiązek corocznych kontroli, gdyż pozwalają one na
regularny kontakt między organami certyfikującymi i podmiotami, co jest ważne ze względu na
częste zmiany w przepisach i złożoność ram prawnych”.
Dodał: „Naszym zdaniem nie spełniono jeszcze warunków pozwalających na stworzenie
europejskiego progu zdeklasowania, gdyż brakuje harmonizacji w zakresie wykrywania i
kontroli, nie prowadzi się analiz obejmujących poziom i wielkość przypadkowych zanieczyszczeń
oraz nie określono sposobu działania systemu odszkodowań. Dlatego też odrzucamy wniosek w
sprawie natychmiastowego wdrożenia europejskiego progu zdeklasowania. Mimo wszystko,
naszym zdaniem zmiany wprowadzone przez Komisję w dziedzinie handlu z krajami spoza UE
zmierzają we właściwym kierunku, gdyż ich celem jest zapewnienie uczciwszej konkurencji
między unijnymi produktami i importami, które mogą być opatrzone tym samym unijnym
logiem, czyli pozwalają na utrzymanie zaufania konsumentów”.
Wielu posłów do PE poparło żądania Copa-Cogeca zgłoszone podczas wysłuchania. Wielu z nich
dało wyraz obawom wynikającym z wniosku i poprosiło o jego poprawę. Wniosek został również
skrytykowany w znacznym stopniu przez inne strony zainteresowane i ministrów rolnictwa UE.

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT