Home Aktualności Copa i Cogeca na warsztatach na temat Zielonego Tygodnia podkreślają znaczenie innowacji, inwestycji i współpracy na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości

Copa i Cogeca na warsztatach na temat Zielonego Tygodnia podkreślają znaczenie innowacji, inwestycji i współpracy na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości

0
0

Na tegorocznych warsztatach na temat Zielonego Tygodnia, Copa i Cogeca położyły nacisk na kluczową rolę unijnego sektora rolnego w utrzymaniu zrównoważonych obszarów wiejskich dla przyszłych pokoleń poprzez inwestycje w wydajną gospodarkę zasobami i usługi ekosystemowe. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze dali wyraz swojemu zaangażowaniu w ten temat prezentując wiele innowacyjnych projektów i inicjatyw. Celem tych projektów jest zagwarantowanie zielonego wzrostu, wydajnej gospodarki zasobami i usprawnienie komunikacji i współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami. Warsztaty stanowiły świetną okazję do przeprowadzenia debaty na temat praktyk rolniczych z przedstawicielami instytucji UE, naukowcami, rolnikami oraz opinią publiczną oraz do rzucenia światła na nasz wkład w tworzenia zrównoważonego sektora rolnego dla przyszłych pokoleń. Przemawiając w czasie wydarzenia, sekretarz generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział „Unijny sektor rolny odgrywa kluczową rolę w wyżywieniu rosnącej liczby ludności na świecie, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym. By w pełni wykorzystać nasz potencjał, rolnicy potrzebują szkoleń, porad i dynamicznych sieci pozwalających im na zwiększenie inwestycji i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań”. Podczas wydarzenia, Krajowy Związek Rolników (NFU) z Anglii i Walii przedstawił nową kampanię na rzecz środowiska rolnego, która obejmuje wydarzenia i porady dotyczące zwiększania wartości gruntów w odniesieniu do różnorodności biologicznej w gospodarstwie, a także ochrony i stosowania zasobów naturalnych. Coop de France przedstawiła projekt dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z francuskich gospodarstw mleczarskich o 20% na litr wyprodukowanego mleka. Walońska Federacja Rolnicza (FWA) zaprezentowała projekt, który ma na celu wypracowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności poprzez stworzenie nowych modelów współpracy między wszystkimi podmiotami walońskiej branży rolnospożywczej. W Finlandii, projekt cieszący się wsparciem MTK ,dotyczy recyklingu baterii alkalicznych, z których następnie wytwarza się tanie nawozy. Austriacka Izba Rolnicza przedstawiła wieloletnią kampanię na rzecz poprawy praktyk rolniczych obejmujących różnorodność biologiczną, a rolnicy z krajów bałtyckich zaprezentowali projekt obejmujący Region Morza Bałtyckiego, w którym prowadzona jest zrównoważona produkcja żywności równolegle z działaniami na rzecz ochrony Bałtyku. Spółdzielnie z Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Francji ukazały projekt polegający na rozprzestrzenianiu dobrych praktyk w celu znalezienia rozwiązań pozwalających zwiększyć wydajność energetyczną spółdzielni. 

Źródło:http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT