Home Aktualności Copa i Cogeca nie kryją zadowolenia z nowego sprawozdania opublikowanego przez IFPRI, z którego wynika, że rolnicy zyskaliby na zniesieniu ceł na nawozy i ceł antydumpingowych

Copa i Cogeca nie kryją zadowolenia z nowego sprawozdania opublikowanego przez IFPRI, z którego wynika, że rolnicy zyskaliby na zniesieniu ceł na nawozy i ceł antydumpingowych

0
0

Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z opublikowanego nowego sprawozdania
Międzynarodowego Instytutu Badawczego Polityki Żywnościowej (IFPRI), z którego wynika, że
rolnicy zyskaliby na zniesieniu ceł na nawozy i ceł antydumpingowych
Rolnicy stawiają czoła coraz poważniejszym wyzwaniom, związanym przede wszystkim z
wysokimi cenami nawozów, a sprawozdanie, którego opracowanie zleciło Irlandzkie
Stowarzyszenie Rolników (IFA) ukazuje, że rolnicy bardzo by zyskali na obniżeniu kosztów
środków produkcji.
Przemawiając w czasie wydarzenia dla mediów zorganizowanego przez IFA w Brukseli, Sekretarz
Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, powiedział „Cieszymy się z publikacji tego
sprawozdania. Wysłaliśmy pismo do komisarz ds. handlu UE, Cecilii Malmström, w którym
zwróciliśmy uwagę na nasze obawy. Co więcej, przedstawiliśmy nasze poglądy na spotkaniu z
komisarzem ds. rolnictwa UE, Philem Hoganem, gdyż obniżenie kosztów produkcji stanowi
jedno z rozwiązań aktualnego kryzysu, jaki panoszy się na unijnych rynkach rolnych.”
„Nawozy generują znaczną część kosztów związanych z produkcją pszenicy, jęczmienia,
kukurydzy, roślin oleistych oraz pasz (trawa) potrzebnych do wykarmienia zwierząt
gospodarskich. Organizacje członkowskie Copa i Cogeca są przekonane, że znaczący spadek cen
energii na rynku globalnym, który doprowadził do aprecjacji dolara w stosunku do euro, nie
przełożył się na proporcjonalnie duży spadek cen nawozów mineralnych w całym łańcuchu,
począwszy od mieszalni, przez dystrybucję aż po gospodarstwa. Istnieją narzędzia pozwalające
na zarządzanie ryzykiem na rynku nawozów mineralnych, jednak nie są odpowiednio
dopasowane i dostępne na poziomie gospodarstwa. Apelujemy do Komisji Europejskiej o
natychmiastowe, czasowe wprowadzenie zerowej stawki celnej na produkty wymienione w
rozdziale 31 kodeksu celnego i na amoniak (rozdział 2814), a także o zniesienie ceł
antydumpingowych nakładanych na azotany amonu przywożone z Rosji,” dodał.
Jer Bergin z IFA powiedział „Nawozy stanowią drugą największą pozycję na liście wydatków
irlandzkich rolników. Ich roczny koszt wynosi 500 mln euro. Komisja musi podjąć zdecydowane
działania, gdyż dochody gospodarstw rodzinnych osiągnęły dno. Sprawozdanie to zgłębia
funkcjonowanie unijnego rynku nawozów i porównuje je do innych ważnych regionów
rolniczych na świecie. Z danych jasno wynika, że unijny rynek nie funkcjonuje prawidłowo, gdyż
stawki i taryfy celne chronią unijnych producentów nawozów kosztem gospodarstw rodzinnych.
Na przykład, ceny w UE wzrosły o 123% między 1970 a 2002 r., podczas gdy w krajach takich jak
Brazylia spadły o 65%”
James McCarthy, kierownik zespołu ds. projektu obejmującego środki produkcji IFA, powiedział
„Aktualna koncentracja unijnego sektora produkcji nawozów, wraz z coraz większą wertykalną
integracją łańcucha dostaw, doprowadziły do nieuzasadnionego wzrostu cen nawozów płaconych
przez rolników w stosunku do innych kosztów produkcji. Dawniej przemysł obwiniał rosnące

koszty energii za tę rozbieżność. Jednak znaczny spadek kosztów energii, odnotowany w ciągu
dwóch ostatnich lat, nie znalazł odzwierciedlenia w cenach nawozów sprzedawanych
producentom pierwotnym.”

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT