Home Aktualności Copa i Cogeca obchodzą Światowy Dzień Zdrowia, podkreślając rolę, jaką odgrywają rolnicy i spółdzielnie poprzez produkcję zdrowej, pełnowartościowej żywności, by wykarmić świat

Copa i Cogeca obchodzą Światowy Dzień Zdrowia, podkreślając rolę, jaką odgrywają rolnicy i spółdzielnie poprzez produkcję zdrowej, pełnowartościowej żywności, by wykarmić świat

0
0

Copa i Cogeca wyraziły we wtorek zadowolenie z hasła tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, które brzmi „Bezpieczeństwo żywności” oraz położyły nacisk na kluczowe znaczenie unijnych rolników i spółdzielni rolniczych dla produkcji zdrowej, wysokiej jakości pełnowartościowej żywności dla 500 mln mieszkańców Europy. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział: „Różnorodność, bezpieczeństwo i jakość europejskich produktów rolnych znalazły uznanie na całym świecie. Unijni rolnicy przestrzegają dobrych praktyk higieny, produkcji rolnej i hodowli, by żywność spełniała najwyższe normy bezpieczeństwa. Dobrze znają swoje zwierzęta i procesy produkcji, dlatego też ich działania są dostosowane do konkretnych warunków panujących w gospodarstwie i w ten sposób gwarantują skuteczność i wydajność. Jest to niezbędne, by w ogóle nie dopuścić do pojawienia się chorób”. Następnie dodał: „Rolnicy i spółdzielnie zachęcają również do prowadzenia zdrowego stylu życia. Czynią to nie tylko poprzez produkcję wystarczającej ilości zdrowiej, bezpiecznej, wysokiej jakości żywności dla rosnącej liczby ludności, lecz również poprzez przekazywanie wiedzy na temat wytwarzania żywności i informacji odnośnie żywności, posiłków i zdrowego odżywiania oraz uświadamianie konsumentom konieczności utrzymania żywotności obszarów wiejskich”. „Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność, które ma zwiększyć się o 60% do 2050 r., produkcja bezpiecznej, pełnowartościowej żywności zyska na znaczeniu. Dlatego właśnie potrzebujemy silnej wspólnej polityki rolnej (WPR), która pozwoli na utrzymanie rentowności sektora rolnego w przyszłości, dzięki czemu będzie można wytwarzać bezpieczną żywność. Wszystkie podmioty łańcucha żywnościowego, „od pola do stołu”, muszą się jednak zaangażować w ten proces”. Podsumowując, powiedział: „Za bezpieczeństwo żywności odpowiedzialny jest cały łańcuch”. 

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT