Home Aktualności Copa i Cogeca wyrażają zadowolenie z nowego raportu Eurobarometru, który ukazuje coraz większą świadomość konsumentów co do znaczenia rolnictwa i obszarów wiejskich w przyszłości

Copa i Cogeca wyrażają zadowolenie z nowego raportu Eurobarometru, który ukazuje coraz większą świadomość konsumentów co do znaczenia rolnictwa i obszarów wiejskich w przyszłości

0
0

Copa i Cogeca wyrażają zadowolenie z nowego raportu Eurobarometru opublikowanego w Brukseli, który ukazuje że konsumenci są coraz bardziej świadomi znaczenia rolnictwa i obszarów wiejskich w przyszłości. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział „Ponad 90% respondentów uznało, że rolnictwo i obszary wiejskie będą ważne w przyszłości. To świetna wiadomość. Większość obywateli również jest świadoma znaczenia wspólnej polityki rolnej (WPR) dla pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich. Od dawna kładziemy nacisk na rolę jaką unijne rolnictwo odgrywa w produkcji wysokiej jakości żywności dla 500 mln konsumentów, równocześnie zapewniając żywotność obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Założenia te znalazły odzwierciedlenie w wynikach kwestionariusza. Jednak, aby to wszystko osiągnąć potrzebujemy silnej WPR.” „Cieszę się również, że większość Europejczyków się zgadza, że na WPR korzystają nie tylko rolnicy, lecz również wszyscy obywatele. Ponadto, z kwestionariusza wynika, że konsumenci doceniają korzyści wynikające z obecności lasów, jak pochłanianie dwutlenku węgla, które przyczynia się do walki te zmianami klimatu i ich negatywnymi skutkami (66%). Jest to dobra wiadomość,” dodał. „Bardzo duże znaczenie ma zwiększenie komunikacji, by obywatele posiadali dokładniejsze informacje na temat działań podejmowanych przez rolników i korzyści płynących z rolnictwa – można tu wspomnieć o pewnej bardzo udanej inicjatywie, a mianowicie o dniach otwartych gospodarstw, dzięki którym obywatele mogą zbliżyć się do rolnictwa i przyrody,” podkreślił. „Mam nadziej, że unijni decydenci polityczni wezmą ten raport pod uwagę i sprawią, że w przyszłości będziemy mogli cieszyć się silną WPR i dynamicznymi obszarami wiejskimi,” podsumował. To specjalne wydanie Eurobarometru miało za zadanie zbadanie stosunku Europejczyków do rolnictwa, poprzez ocenę znaczenia przypisywanego temu sektorowi. 

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT