Home Aktualności Copa i Cogeca wysyłają szczegółowe propozycje odnośnie uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR) i ograniczenia biurokracji dla producentów do komisarza Hogana

Copa i Cogeca wysyłają szczegółowe propozycje odnośnie uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR) i ograniczenia biurokracji dla producentów do komisarza Hogana

0
0

Copa i Cogeca wysłały pismo do komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana, gdzie nakreśliły elementy
WPR, które koniecznie należy uprościć.
Inicjatywa ta jest związana z tegoroczną szczegółową kontrolą w kontekście uproszczenia całości
przepisów rolnych i ograniczenia biurokracji dla producentów rozpoczętą przez Komisję. Strony
zainteresowane mogą zgłaszać uwagi.
Nakreślając najważniejsze elementy, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen
powiedział: „Najpilniejszy problem z jakim zmagają się rolnicy w UE przy wdrażaniu WPR to
luki w zasadach i brak jasności, zwłaszcza w odniesieniu do zazieleniania. Dlatego też w
pierwszych latach stosowania WPR ryzyko wystąpienia niezamierzonych błędów będzie wysokie
i pociągnie za sobą automatyczną redukcję płatności. Zbyt późno już na dodatkowe wyjaśnianie
zasad. Należy zapewnić pewną dozę tolerancji w pierwszych latach w dziedzinie cięć płatności z
tytułu zazieleniania. Należy poprawić system sankcji, ponieważ nawet drobne wykroczenia
prowadzą do wysokiej redukcji płatności rolników”.
„Obawiamy się również wzrostu liczby kontroli w związku z liczbą systemów pomocy
bezpośredniej w ramach nowej WPR. Odczuwamy potrzebę zagwarantowania kontroli
wszystkich kryteriów kwalifikowalności zazieleniania w odpowiednim momencie oraz wyższy
poziom kontroli do momentu wytyczenia wszystkich obszarów proekologicznych. Dlatego też
naszym zdaniem należałoby skontrolować wszystkie wymogi zazieleniania w ramach jednej
inspekcji”, powiedział.
„Ponadto fakt, że podczas składania wniosków o pomoc wymagana jest coraz większa liczba
informacji skomplikuje cały proces dla rolników, zwłaszcza w 2015 r. ze względu na krótki czas
na przygotowanie wniosku. Jednym ze sposobów na odciążenie jarzma spoczywającego na
barkach rolników byłoby umożliwienie im korekty błędów podczas składania wniosku”, dodał.
W perspektywie długoterminowej, gdy Komisja zbierze już kilkuletnie doświadczenia, trzeba
będzie zbadać skutki tych środków dla produktywności i sprawdzić, czy są one źródłem
wyraźnych korzyści środowiskowych. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że
zapotrzebowanie na żywność na świecie ma wzrosnąć o 60 % do 2050 r., a dysponujemy
ograniczonymi zasobami, podsumował.

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT