Home Aktualności Czy opłaty za świadectwa zdrowia zostaną zniesione ?

Czy opłaty za świadectwa zdrowia zostaną zniesione ?

0
0

21 kwietnia 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa o zniesienie pobierania opłat za wprowadzone „Programem zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego” obowiązkowe świadectwa zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem z dnia 9 lutego br., nie wymaga się świadectw zdrowia dla świń przemieszczanych do rzeźni ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego oraz z punktów skupu do rzeźni, pod warunkiem, że świnie te są bezpośrednio przemieszczane z gospodarstwa pochodzenia lub punktu skupu do rzeźni. Natomiast zwolnione z opłat są przesyłki zwierząt kierowane bezpośrednio do rzeźni. Poniżej zamieszczamy treść wniosku w tej sprawie.

 

W związku z wnioskiem przyjętym na XVIII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych 25 marca br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dokonanie zmian w rozporządzeniu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkye’go u świń (Dz.u.2015.189) w zakresie poobierania opłat za wystawiane świadectwa zdrowia .

Przedmiotowe rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539) upoważniającego ministra właściwego do spraw rolnictwa do wprowadzenia programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt opracowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii.

W załączniku do wydanego przez Ministra rozporządzenia w sprawie programu zwalczania choroby Aujeszkyego, punkt 2.6.3 przewiduje pobieranie opłat za wystawianie świadectw zdrowia wprowadzonych obowiązkowo tym programem przy przemieszczaniu zwierząt.

Natomiast zgodnie z zapisem ust 4. art. 57 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt realizacja programu, czyli wprowadzonych w nim rozwiązań mających na celu zwalczanie i monitoring choroby Aujeszky’go, jest (i powinna być) finansowana z środków budżetu państwa.

Obecnie zdaniem KRIR, hodowcy i producenci świń ponoszą nadmierne i zbędne koszty opłat za wystawianie świadectw zdrowia przez urzędowych lekarzy weterynarii wraz kosztami dojazdu, na co zwracaliśmy uwagę resortowi rolnictwa, w naszych opiniach dotyczących projektów funkcjonowania tego programów w poprzednich latach.

Gdyby program zwalczania choroby Aujszky’ego został wprowadzony na podstawie art. 57d ustawy, jako program realizowany dobrowolnie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymywania trzody chlewnej, nie budziło to naszych wątpliwości z nałożeniem dodatkowych obciążeń finansowych związanych z opłatami za świadectwa zdrowia

W związku z powyższym samorząd rolniczy, że punkt 2.6.3. Opłaty za wystawianie świadectw zdrowia oraz wynagrodzenia – załącznika do rozporządzenia jest niezgodny z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i należałoby go zmienić tak, aby wynagrodzenia dla lekarzy weterynarii, za wystawienie świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym pokrywane były z budżetu Inspekcji Weterynaryjnej podobnie jak za inne czynności wykonywane przez nich w ramach Programu.

Źródło: KRIR

 

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT