Home Aktualności Debata o rolnictwie na Narodowym

Debata o rolnictwie na Narodowym

0
0

27 listopada br. redakcja miesięcznika „Farmer” zorganizowała konferencję pt. „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym”. Do udziału w niej zaproszono m.in. ANR, którą reprezentował Tomasz Ciodyk – Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem oraz MRiRW, które reprezentowała Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu.

 

Redakcja „Farmera” po raz drugi zaprosiła czytelników, głównie rolników do udziału w konferencji na Stadionie Narodowym poświęconej zagadnieniom m.in.: nowego PROW na lata 2014–2020, przyszłej polityki rolnej Unii Europejskiej, sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych oraz finansowania w rolnictwie. Odbyły się panele dyskusyjne, podczas których na pytania przekazane do redakcji „Farmera” odpowiadali politycy, przedstawiciele biznesu, naukowcy, praktycy i eksperci rynku rolnego. Resort rolnictwa reprezentowała Zofia Szalczyk, natomiast Agencję Nieruchomości Rolnych Tomasz Ciodyk.

Kiedy będzie nowy PROW i na co może liczyć polski rolnik? – to pytania, które najczęściej zadawali rolnicy. Zofia Szalczyk poinformowała, że PROW jest w trakcie negocjacji końcowych i obecnie ministerstwo rolnictwa czeka na decyzję Komisji Europejskiej. Podkreśliła jednak, że projekt z kwietnia niewiele się różni od tego już przekazanego KE. Środki będą skierowane głównie na działania inwestycyjne służące poprawie opłacalności produkcji oraz na ochronę środowiska. Zapewniła, że na WPR jest 37,2 mld euro i jest to kwota pewna, do dyspozycji całego sektora. Większość środków skierowano na dopłaty, a 13,5 mld euro przeznaczono na PROW.  

Tomasz Ciodyk pytany, czy działania Agencji Nieruchomości Rolnych mają wpływ na poprawę struktury agrarnej w Polsce powiedział, że realizowane od 22 lat działania Agencji są podporządkowane temu celowi. Poinformował uczestników konferencji, że dotychczas Agencja trwale zagospodarowała: 3,2 mln ha państwowych gruntów, 2,4 mln ha sprzedała, 4,7 mln ha wydzierżawiła, 13 tys. ha nabyła w ramach pierwokupu. Również stosowane przez Agencję przetargi ograniczone na sprzedaż i dzierżawę ziemi stanowią ważny instrument poprawy struktury gospodarstw rodzinnych. Od początku uruchomienia tego instrumentu tj. od 1999 r. sprzedano w tym trybie 200 tys. ha, a kolejne 200 tys. ha wydzierżawiono. Również 77 tys. ha gruntów, które trafiło do Zasobu w ramach 30 proc. wyłączeń z umów dzierżawy służy powiększeniu gospodarstw rodzinnych. Tomasz Ciodyk ocenił, że efekty działalności Agencji widoczne są przede wszystkim w rejonach, gdzie Agencja dysponowała znacznymi zasobami ziemi. Obecnie poprawa struktury obszarowej w szerszym zakresie powinna następować w oparciu o grunty prywatne. Rozwiązanie w tym kierunku przewidują projekty nowelizacji przepisów, a zwłaszcza ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 

 

Odpowiadając na pytanie dotyczące przyszłości dzierżaw, Tomasz Ciodyk poinformował, że na początku działalności Agencji, dzierżawa była głównym kierunkiem nietrwałego rozdysponowania i zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W latach 1993­–1995 Agencja wydzierżawiła 3 mln ha gruntów. Potem przez długie lata była ona traktowana na równi ze sprzedażą, a od grudnia 2011 r. tj. od wejścia w życie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, najważniejszym zadaniem Agencji jest prywatyzacja państwowych gruntów poprzez sprzedaż. Agencja obecnie nie zawiera wieloletnich umów dzierżawy, ograniczona jest także możliwość przedłużania na długie okresy funkcjonujących umów.

 

Na koniec Tomasz Ciodyk poinformował zainteresowanych o cenach gruntów rolnych. Zwrócił uwagę, że od wejścia Polski do Unii Europejskiej wzrosty one ponad 5-krotnie. Dziś jest to poziom ok. 25 tys. zł za ha. Oczywiście jest to średnia cena dla całego kraju. W niektórych województwach ceny są znacznie wyższe, a w niektórych niższe.

 

W dalszej części konferencji mówiono dużo na temat wiodącej roli rolnictwa w polskim eksporcie i ogromnych zmianach zachodzących dynamicznie na polskiej wsi. 

Źródło: Biuro Rzecznika ANR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT