Home Artykuły Dodatek drożdży w diecie przeżuwaczy
Dodatek drożdży w diecie przeżuwaczy

Dodatek drożdży w diecie przeżuwaczy

0
0

Drożdże probiotyczne należą do najczęściej używanych probiotyków u dorosłych przeżuwaczy, wśród najpopularniejszych wyróżnić możemy Saccharomyces cerevisiae i Aspergillus oryzae.

Suplementacja diety przeżuwaczy dodatkiem drożdży probiotycznych wykazuje korzystny wpływ na rozwój i aktywność enzymatyczną populacji bakterii celulolitycznych bytujących w żwaczu. Bakterie te stanowią źródło pożywienia dla pierwotniaków, wpływając tym samym na rozwój ich populacji.

Drożdże poprzez zwiększenie syntezy mikroorganizmów w żwaczu tym samym zwiększają produkcję łatwo dostępnego dla przeżuwaczy białka. Białko zawarte w drożdżach jest naturalnie chronione przed rozkładem żwaczowym. Dodatkowo organizmy te są źródłem witaminy B1, a także soli mineralnych i enzymów (wspomagających działanie układu trawiennego).

Podstawą dawki pokarmowej przeżuwaczy są pasze objętościowe odznaczające się znacznym udziałem frakcji włókna NDF. Aktywna populacja bakterii celulolitycznych w żwaczu, efektywnie rozkłada celulozę i hemicelulozę. Wzrost strawności włókna NDF wpływa na zwiększenie pobrania paszy przez krowy, a to wpływa na wysokość produkcji mlecznej.

Drożdże probiotyczne poprzez stymulację bakterii utylizujących mleczany oraz stymulację wzrostu populacji pierwotniaków Entodiniomorphis, wykorzystujących łatwo strawną skrobię ograniczają fermentację w żwaczu, tym samym stabilizują pH żwacza. Drożdże, podobnie jak bakterie probiotyczne poprzez swoje korzystne działanie na populację mikroorganizmów żwacza ograniczają ryzyko występowania kwasicy żwacza (zarówno formy klinicznej, jak i podklinicznej). Dodatkowo wspomagają odbudowę prawidłowej flory bakteryjnej w trakcie i po leczeniu antybiotykami oraz po odrobaczaniu.

Probiotyczne drożdże (szczególnie te z rodzaju Saccharomyces cerevisiae) obniżają również liczbę bakterii patogennych: Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella, Clostridium. Zmniejszenie ilości patogennych bakterii następuje na skutek konkurencji międzygatunkowej z drożdżami oraz na zdolności wiązania toksyn bakteryjnych.

W składzie mikroflory żwacza obecne są również beztlenowe bakterie metanogenne m.in. Methanosarcina barkeri, Methanobrevibacter ruminatium, Methanobacterium formicicum, Methanomicrobium mobile), które nadmiar dwutlenku węgla przekształcają w metan. 95 do 97% metanu emitowanego przez sektor hodowli zwierząt (80 mln ton metanu) pochodzi od zwierząt przeżuwających. Ograniczenie produkcji metanu przez bydło ma wymiar proekologiczny, ale również ekonomiczny ponieważ ograniczając syntezę metanu w żwaczu zmniejszeniu ulegają straty energii. Wykazano, że dodatek drożdży w diecie może przyczynić się do ograniczenia powstawania metanu.

Aktywne drożdże probiotyczne poprawiają smakowitość paszy a ich zastosowanie korzystnie oddziaływuje na stan zdrowia zwierząt oraz wysokość produkcji, zapobiega niektórym chorobom metabolicznym oraz korzystnie wpływa na zmniejszenie emisji gazu cieplarnianego (metanu). Na rynku znaleźć można preparaty drożdżowe wzbogacone w makroelementy i pierwiastki śladowe. W określonych warunkach inkubacji, drożdże można wzbogacać w wapń, magnez, sód, potas. Stosowanie drożdży probiotycznych w żywieniu przeżuwaczy jest zatem w pełni uzasadnione, należy jednak pamiętać, że wymaga przestrzegania określonych zaleceń dotyczących dozowania i okresów użycia zgodnie z zaleceniami producentów preparatów.

Autor: Martyna Wilk

 

 

Facebook Comments