Home Aktualności Dodatkowe 20 mln zł na preferencyjne kredyty inwestycyjne dla rolników z linii MRcsk

Dodatkowe 20 mln zł na preferencyjne kredyty inwestycyjne dla rolników z linii MRcsk

0
0

22 kwietnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni współpracującym z nią bankom, dodatkowe 20 mln zł na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, planowanych do udzielenia w 2015 r. (linia kredytowa o symbolu MRcsk). Łączna kwota środków udostępniona bankom na tą formę pomocy wyniesie  50 mln zł.

O kredyty z linii MRcsk rolnicy mogą ubiegać się w 4 bankach, które dotychczas podpisały umowę o współpracy przy udzielaniu tego typu kredytów. Są to: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A. oraz Pekao SA.

Pieniądze na kredyty z tej linii będą  dostępne na internetowej platformie PA. Dzięki temu banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić akcję kredytową dla rolników i sprawniej ją prowadzić.

ARiMR przypomina, że od 1 kwietnia 2015 r. rolnicy mogą korzystać z preferencyjnych kredytów w ramach trzech linii kredytowych. Oprócz opisanej powyżej linii kredytowej  o symbolu MRcsk, z której są udzielane kredyty z częściową spłatą kapitału przeznaczone na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, polegających na zakupie ziemi przez młodych rolników, środki z ARIMR umożliwiły też współpracującym z Agencją bankom uruchomienie kolejnych dwóch linii kredytowych, które służą umożliwieniu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (K01 i K02). Agencja przewidziała na dopłaty do spłaty oprocentowania tych  kredytów zwanych “klęskowymi” 16,12 mln zł, co oznacza, że banki współpracujące z ARiMR mogą udzielić rolnikom kredytów klęskowych na łączną kwotę ok. 1 mld zł. 

O kredyty z linii MRcsk, K01 i K02 rolnicy będą mogli ubiegać się docelowo w 8 bankach, wybranych przez ARiMR, w postępowaniu konkursowym, którego celem było wyłonienie ofert z najlepszymi warunkami udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników. W wyniku konkursu Agencja podjęła decyzję, że do podpisania umów w sprawie udzielania takich kredytów zaprosi następujące banki: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Pekao SA, Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy. Do tej pory ARiMR podpisała  umowy z czterema bankami z tej grupy. Są to wymienione już w informacji o dodatkowych środkach na pomoc w ramach linii kredytowej MRcsk: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A. oraz Pekao SA. Pozostałe banki z wyłonione w konkursie, będą mogły udzielać takich kredytów, po podpisaniu umów z ARiMR. 

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach udzielania preferencyjnych kredytów są dostępne na stronie Internetowej ARiMR w zakładce “Pomoc krajowa” – otwórz.

Źródło: ARiMR

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT