Home Aktualności Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

0
0

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 6 marca br. zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/360 z dnia 5 marca 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz. Urz. UE L 62 z 6.3.2015, str.16), zgodnie z którym Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

W mechanizmie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny mogą uczestniczyć Przedsiębiorcy, którzy:

  1. mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT,
  2. zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski,
  3. są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców w ARR.

 

W ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przechowywane mogą być półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone w załączniku do ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej, przez okres 90, 120 lub 150 dni.

Warunkiem przystąpienia do mechanizmu jest:

  1. rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR (dotyczy przedsiębiorców jeszcze nie zarejestrowanych), 
  2. złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca,
  3. złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję. Wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu tj. jednej z kategorii wymienionej w załączniku do ww. rozporządzenia KE.

Wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny należy przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego, 00 – 400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 lub złożyć bezpośrednio pod podanym powyżej adresem w Kancelarii Ogólnej ARR.

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.

 

Wnioski można składać od dnia 9 marca 2015 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do ARR.

 

„Formularz rejestracyjny”, formularz wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny i dokumenty związane z realizacją mechanizmu oraz „Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

  • w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00 – 400 Warszawa,  ul. Nowy Świat 6/12, tel. 0 – 22 / 661 – 78 – 03, 661 – 70 – 60, 661 – 71 – 09
  • w Oddziałach Terenowych ARR
  • w telefonicznym punkcie informacyjnym: 0 – 22 661 – 72 – 72
  • na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl

 

Pobierz:

pdf Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny (.pdf)

 

pdf Wniosek o zawarcie umowy na dopłaty (.pdf)

doc Wniosek o zawarcie umowy na dopłaty (.doc)

pdf Umowa na dopłaty (.pdf)

doc Umowa na dopłaty (.doc)

pdf Zawiadomienie o wprowadzaniu wieprzowiny do chłodni (.pdf)

doc Zawiadomienie o wprowadzaniu wieprzowiny do chłodni (.doc)

pdf Sprawozdanie z wprowadzenia wieprzowiny do chłodni (.pdf)

doc Sprawozdanie z wprowadzenia wieprzowiny do chłodni (.doc)

pdf Zawiadomienie o zamiarze wycofania wieprzowiny (.pdf)

doc Zawiadomienie o zamiarze wycofania wieprzowiny (.doc)

pdf Zbiorcze zestawienie danych do rozliczenia umowy (.pdf)

doc Zbiorcze zestawienie danych do rozliczenia umowy (.doc)

 

 

UWAGA!

Formularze w wersji edytowalnej działają poprawnie w trybie edycji tylko w programie MS Word w wersji 2003 i wersjach wyższych.

 

topic Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/360 z dnia 5 marca 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat

Źródło: ARR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT