Home Aktualności Dotacje na działania informacyjne o WPR

Dotacje na działania informacyjne o WPR

0
0

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na działania informacyjne odnoszące się do Wspólnej Polityki Rolnej.

Nabór prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku. Wsparcie finansowe ze środków UE mogą uzyskać osoby prawne (organizacje rolnicze, media, ośrodki naukowe, organy władz publicznych), podejmujące działania informacyjne, które będą podkreślać rolę i przydatność WPR jako polityki wspólnotowej UE i zostaną zrealizowane w terminie od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Ogólny budżet przewidziany w ramach tegorocznego zaproszenia do składania wniosków wynosi 3 miliony euro. Wysokość wsparcia na dane działanie może wynieść od 75 tysięcy do 300 tysięcy euro. Wkład finansowy Komisji ograniczony jest do 50% łącznych kosztów kawalifikowalnych.

Tematy priorytetowe dla obywateli będą uwzględniały ogólne zagadnienia związane z WPR i będą koncentrować się na trzech zasadniczych elementach: bezpieczeństwie żywnościowym, zrównoważonym zarządzaniu naszymi zasobami naturalnymi oraz rozwoju naszych obszarów wiejskich. Celem tych działań jest informowanie jak największej liczby osób o podstawowych aspektach zreformowanej WPR. W odniesieniu do podmiotów wiejskich działania powinny skupić się na wdrożeniu środków wprowadzanych w ramach niedawnej reformy WPR oraz na szczególnych kwestiach związanych z inicjatywami politycznymi zainicjowanymi po reformie WPR takich jak „rolnictwo ekologiczne”.

Przykłady kwalifikowalnych organizacji:

— organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne),

— organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne),

— stowarzyszenia europejskie,

— szkoły wyższe,

— instytucje oświatowe,

— ośrodki badawcze,

— przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorstwa sektora środków przekazu i komunikacji).

Wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej w terminie do 5 stycznia 2015 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej.

 

 

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT