Home Aktualności Drugi dzień wizyty w Turcji

Drugi dzień wizyty w Turcji

0
0

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przebywa z oficjalną wizytą w Turcji.

Fot. Minister Marek Sawicki przemawia na Forum Gospodarczym w Ankarze

Fot. Minister Marek Sawicki przemawia na Forum Gospodarczym w Ankarze

Jej głównym celem była konieczność odbycia bezpośrednich rozmów nt. dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku tureckiego. Były one przeprowadzone z kierownictwem resortów odpowiedzialnych za rolnictwo oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności.

Termin został ustalony w związku z organizacją wizyty ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny.

Kraje Azji i Bliskiego Wschodu od kilku lat stają się coraz ważniejszymi odbiorcami polskiego eksportu rolno-spożywczego, m.in. dzięki staraniom polskiej administracji, zarówno w zakresie ustalania warunków obrotu, jak i działań informacyjno-promocyjnych. Otwieranie nowych rynków dla sektora rolno-spożywczego ma bardzo duże znaczenie szczególnie w sytuacji, gdy występują trudności na tradycyjnych rynkach zbytu (pogorszenie sytuacji gospodarczej lub zamykanie rynku z powodów politycznych).

Podczas dwustronnych rozmów polski minister rolnictwa zaoferował pomoc w dostosowywaniu Turcji do wymogów unijnych, zwracając uwagę, że Polska ma w tym bardzo duże doświadczenie i uważana jest za lidera przemian w tej części Europy.

Minister Marek Sawicki zaprosił tureckiego ministra rolnictwa Mehmeta Mehdi Ekera do złożenia wizyty w Polsce, np. podczas targów Polagra w Poznaniu.

Szef polskiego resortu rolnictwa uczestniczył ponadto w forach gospodarczych odbywających się w Ankarze i Stambule.

Zwracając się do uczestników spotkania szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że:

– Biorąc pod uwagę przyjazne relacje między Polską a Turcją, a także 600-letnie tradycje we współpracy, liczymy na szybkie zakończenie prowadzonych procedur. Z drugiej strony, nasza współpraca to także współpraca naukowa i ekspercka, w ramach której dzielimy się wynikami naszych badań w dziedzinie nauk rolniczych, ale również naszymi doświadczeniami w zakresie modernizacji sektora rolnego, związanej z dostosowaniem się do wymogów Unii Europejskiej.

Zwrócił także uwagę, że

– Wyniki polskiej gospodarki, a w szczególności kondycja i sukcesy eksportowe polskiego sektora rolno-spożywczego predestynują nas do stania się bardzo ważnym partnerem handlowym dla biznesu tureckiego.

Minister wyraził nadzieję, że uczestnicy tych spotkań wykorzystają je do nawiązania owocnych kontaktów.

Produkty rolno-spożywcze, które obecnie są eksportowane z Polski na rynek turecki to przede wszystkim ekstrakt słodowy i słodycze. Rośnie też eksport produktów mleczarskich. Z Turcji importujemy przede wszystkim owoce. Według ministra Marka Sawickiego istnieje jeszcze wiele możliwości poszerzenia wymiany.  Ze strony polskiej gospodarki obserwujemy rosnące zainteresowanie zacieśnieniem relacji ekonomicznych z partnerami tureckimi. W tym kontekście polski rząd współpracuje zarówno z administracją turecką, jak i środowiskami biznesowymi, tak aby ułatwić prowadzenie wspólnych przedsięwzięć.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT