Home Artykuły Duże dawki fitazy zwiększają poziom żelaza u młodych prosiąt

Duże dawki fitazy zwiększają poziom żelaza u młodych prosiąt

0
0

Żywienie młodych prosiąt koncentruje się na dostarczeniu zwierzętom energii, białka i/lub aminiokwasów, ale równie ważny dla optymalnego wzrostu i wydajności jest poziom pierwiastków śladowych.

Oczywistą koniecznością jest zapewnienie odsadkom żelaza (Fe), które jest głównym składnikiem hemoglobiny w czerwonych ciałkach krwi i jako takie jest odpowiedzialne za transport tlenu w układzie krwionośnym. Im wyższy poziom Fe, tym więcej hemoglobiny, która poprawia natlenienie organizmu i prowadzi do lepszego wzrostu.

Znaczenie i dostępność Fe

W nowoczesnych modelach produkcji wieprzowiny standardową procedurą jest podawanie iniekcji żelaza prosiętom tuż po narodzeniu. Suplementacja Fe jest absolutnie niezbędna, ponieważ prosięta rodzą się z niskim poziomem Fe (mniej niż 50 mg) a mleko maciory zawiera go zbyt mało, aby zaspokoić potrzeby całego miotu (około 1 mg Fe dziennie na każde prosię). Do optymalnego wzrostu konieczne jest od 8 do 16 mg dekstranu Fe dziennie, więc zasoby nowo narodzonych prosiąt szybko by się wyczerpały, powodując anemię i słabą kondycję. W zależności od żądanego tempa wzrostu danego zwierzęcia weterynarze zalecają podawanie nowo narodzonym prosiętom od 100 do 300 mg dekstranu żelaza w postaci iniekcji lub doustnie w ciągu 48 godzin po narodzinach.

Niemniej jednak nawet odpowiednie dawki Fe nie uchronią przed ryzykiem anemii prosiąt, które zostały wcześnie odsadzone. Żelazo w białkach pochodzenia roślinnego jest wiązane przez kwas fitowy, co powoduje, że nie jest do końca biodostępne dla świń.

Fitaza: substancja antyodżywcza

Przyjmuje się, że fitaza, która jest formą fosforu (P) występującą w roślinach, jest substancją antyodżywczą i ma negatywny wpływ na wykorzystanie aminokwasów i wartości energetycznych, a ponadto wraz z estrami niższymi (IP5 ,IP4 i IP3) wiąże cynk, Fe i miedź. Powoduje to ważne skutki dla zwierząt, ponadto badania przeprowadzone na ludziach dotyczące wpływu interakcji fitazy z żelazem na przyswajanie Fe dają wgląd w sytuację, która równie dobrze może zachodzić w przypadku odsadków.

Wyniki tych badań pokazały, że obniżenie zawartości kwasu fitowego w chlebie powoduje obniżenie stosunku kwasu do żelaza i w ten sposób wzrasta poziom przyswajania Fe. Jeśli przełożyć ten model na standardowy starter dla świń, zawierający 0,82% kwasu fitowego na 100 mg/kg suplementowanego Fe, absorpcję Fe należy oszacować na jedyne 30%. To może spowodować prawdziwą katastrofę, w której odsadki, których zasoby Fe są marginalne, zaczynają otrzymywać starter, który ogranicza wykorzystanie Fe z diety. Dlatego zmniejszenie ilości kwasu fitowego dostarczanego po odsadzeniu może wpływać korzystnie na przyswajanie żelaza i kondycję młodych osobników.

Superdawki fitazy niezbędne dla biodostępności Fe

Są trzy sposoby na poprawę przyswajania żelaza u dopiero co odsadzonych prosiąt: suplementacja większych dawek Fe (+100 ppm Fe), niszczenie kwasu fitowego poprzez dodawanie superdawek fitazy (> 1500 FTU/kg) lub połączenie obu tych metod.

Wyeliminowanie kwasu fitowego z diety poprzez stosowanie superdawek fitazy odgrywa ważną rolę w poprawie poziomu żelaza u prosiąt. Dzięki temu dostępne będzie nie tylko żelazo zawarte w diecie, ale także większość Fe dodanego do diety, bo nie będzie wiązane przez kwas fitowy.

Przeprowadzone badania wykazały, że kwas fitowy potrafi związać aż 69% Fe. Niższe estry kwasu fitowego (IP5, IP4 i IP3) w standardowych dawkach dodawanych, aby uwolnić fosfor, wiążą żelazo na poziomie odpowiednio 70%, 34% i 26%. Redukcja kwasu fitowego do postaci niższej niż IP3 poprzez podawanie superdawek fitazy daje rewelacyjne rezultaty w likwidowaniu zdolności wiążących.

Udowodniono, że superdawki Quantum Blue (>1500 FTU/kg) obniżają poziom kwasu fitowego w jelitach prosiąt, a także to, że im niższy poziom tego kwasu, tym lepsze stężenie hemoglobiny we krwi (Rysunek 1) i rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów (RDW), a obie te wartości są czułym wskaźnikiem zawartości Fe w organizmie.

Poprawienie wyników wzrostu dzięki suplementacji superdawkami

Prawie całkowite wyeliminowanie wiązania przez kwas fitowy dzięki podawaniu superdawek otwiera również możliwość czerpania korzyści z efektów zwiększonej suplementacji Fe. Przykładem mogą być wyniki próby na Rysunku 2 przedstawiającym efekty zwiększenia zawartości Fe w diecie 20-dniowych odsadków z 200 ppm do 350 w połączeniu (lub nie) z fitazą Quantum Blue w dawce 2000 FTU/kg.

Po zastosowaniu superdawek suplementacja Fe dała znaczący, 10-procentowy wzrost ADG (282 g/dzień w porównaniu do 256 g/dzień) oraz 7-procentowy wzrost wskaźnika wykorzystania paszy (FCE). Taki wynik był znaczący w porównaniu do braku jakichkolwiek istotnych efektów podawania Fe bez superdawek fitazy.

Wybór odpowiedniej fitazy

Dawkowanie fitazy w ilości 3-4 razy przekraczającej dawki standardowe, aby podnieść dostępność Fe zawartego w dietach startowych dla prosiąt opiera się na zdolności fitazy do prawie zupełnej dezaktywacji kwasu fitowego i jego niższych estrów. Nie wszystkie fitazy mają te same właściwości, jeśli chodzi o ich zdolność do szybkiego rozkładu kwasu fitowego i jego niższych estrów. Dlatego ważne jest, aby stosować fitazy takie jak Quantum Blue, która potrafi bardzo szybko rozłożyć kwas fitowy i prawie zupełnie wyeliminować go z organizmu zwierzęcia.

Wynikiem netto jest możliwość znacznego poprawienia poziomu Fe u młodych prosiąt, wyższy poziom wykorzystania paszy i lepsze wyniki przyrostu wagi. Fitaza pozwala na uzyskanie lepszych wyników z podawanej paszy lub z suplementacji Fe, a podawanie jej w superdawkach ma duże możliwości poprawy efektywności diet startowych dla prosiąt.

Źródło:http://www.thepigsite.com

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT