Home Aktualności Działania ministra – decyzje Komisji Europejskiej

Działania ministra – decyzje Komisji Europejskiej

0
0

Minister rolnictwa i rozwoju wsi marek Sawicki po raz kolejny wystąpił do Komisji Europejskiej w sprawie sytuacji na rynkach rolnych.

 

W liście skierowanym do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana podkreśla, że utrzymująca się kryzysowa sytuacja na rynku wieprzowiny i mleka, wywołana m.in. embargiem rosyjskim na produkty rolno-spożywcze, potwierdza, że wprowadzone dotychczas mechanizmy interwencji rynkowej i nadzwyczajnego wparcia nie są wystarczające, a ich kontynuowanie w obecnej formie nie pozwala na skuteczną reakcję na występujące zakłócenia.

Polska wnioskuje o:

– podjęcie niezbędnych działań umożliwiających rozłożenie dla Polski opłaty za przekroczenie kwot mlecznych na okres co najmniej trzech lat na nieoprocentowane raty,

– ustanowienie tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla producentów mleka w Polsce na wzór pomocy przyznanej producentom z krajów bałtyckich,

– uruchomienie refundacji wywozowych do przetworów mlecznych.

Szef polskiego resortu rolnictwa zwraca również uwagę, że zamknięcie rynku rosyjskiego dla mięsa wieprzowego pochodzącego z Unii Europejskiej, a w przypadku Polski zamknięcie także wielu innych rynków eksportowych z uwagi na skutki afrykańskiego pomoru świń, powoduje bardzo duże problemy na rynku wieprzowiny. Producenci świń otrzymują obecnie za sprzedawane zwierzęta ceny, które nie zapewniają im opłacalności.

Dlatego też, Polska opowiada się za pilnym wprowadzeniem działań stabilizujących rynek wieprzowiny. Konieczne jest szybkie wprowadzenie dopłat do prywatnego przechowywania tego gatunku mięsa, co pozwoli na zdjęcie z rynku części mięsa i poprawę sytuacji producentów, którzy już od dłuższego czasu ponoszą znaczące straty.

Według ministra należy uruchomić refundacje wywozowe na rynku wieprzowiny, co wzmocni konkurencyjność produktów pochodzących z UE i pomoże w zdobywaniu rynków zbytu.

Ponadto minister zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie rekompensat dla producentów świń, którzy ponoszą straty w związku z obecną sytuacją rynkową, skutkami embarga rosyjskiego i afrykańskiego pomoru świń.

Wstępne informacje z Komisji Europejskiej pozwalają oczekiwać, że będzie zgoda na rozłożenie na raty płatności za przekroczenie kwot mlecznych. Jest to efekt wielokrotnych starań ministra Sawickiego na unijnych forach.

– Komisja zaproponowała rozłożenie tych płatności na trzy lata, ale będę zabiegał, aby okres ten wydłużyć do lat 5. – poinformował szef resortu rolnictwa. Minister zwracał uwagę, że rozpatrywane były różne możliwości jednak ta wydaje się najbardziej prawdopodobna. W ocenie szefa resortu byłaby to wyraźna pomoc dla producentów w aktualnej sytuacji na rynku mleka.

Dziś Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim projekt rozporządzenia Komisji uruchamiającego dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Jest to kolejny efekt bardzo intensywnych starań ministra Marka Sawickiego, który wielokrotnie zwracał uwagę Komisji Europejskiej na trudną sytuację na rynku wieprzowiny i konieczność uruchomienia wsparcia tego rynku.

Zgodnie z projektem, mechanizmem objęte będą półtusze i niektóre elementy wieprzowe (m.in. szynki, boczki, łopatki, przodki, schaby, karkówki). Stawki pomocy kształtują się na poziomie od 210 EUR/tonę do 305 EUR/tonę, w zależności od asortymentu i okresu przechowywania. Przewiduje się trzy okresy przechowywania: 90, 120 lub 150 dni.

Głosowanie nad przyjęciem projektu rozporządzenia jest planowane w dniu 24 lutego 2015 r. Najprawdopodobniej wówczas Komisja Europejska poda też datę, od której będzie można składać wnioski o udział w mechanizmie dopłat.

W przypadku uruchomienia, mechanizm będzie realizowany przez Agencję Rynku Rolnego.

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT