Home Aktualności Dzierżawy do 10 lat

Dzierżawy do 10 lat

0
0

Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy do 10 lat w przypadkach, kiedy nieruchomość nie może zostać sprzedana, bądź przemawiają za tym obiektywne względy przedstawione przez rolnika.  Przypadki w których może nastąpić przedłużenie okresu trwania umowy są następujące:

–    dzierżawca poniósł znaczne nakłady finansowe, w ramach prowadzonej działalności rolniczej, natomiast przedłużenie umowy dzierżawy zapewni mu stabilność gospodarowania i zachowanie płynności finansowej gospodarstwa;

–    dzierżawca wykupił ośrodek gospodarczy i prowadzi na nim działalność gospodarczą;

–    przedmiotem dzierżawy są grunty na których znajdują się plantacje kultur wieloletnich;

–    przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stawowa, której dzierżawca nie może nabyć ze względu na limit 500 ha UR (możliwy do sprzedaży na rzecz jednego nabywcy) i nieruchomości tej nie można podzielić ze względów gospodarczych;

–    przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze (np. wysokość zatrudnienia, profil produkcji).”

 

 

 

Pełna treść obowiązującego zarządzenia w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (nr 08/2015) jest dostępna na stronieinternetowej Agencji  http://www.anr.gov.pl

 

 

Już od trzech lat Agencja konsekwentnie zwiększa areał i liczbę nowo zawieranych umów dzierżawy. O ile w 2011 roku powierzchnia nowych dzierżaw wyniosła  11 tys. ha to w roku 2014 było to już 56 tys. ha., najwięcej w województwie zachodniopomorskim – 10,6 tys. ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost tej formy zagospodarowania nieruchomości wynika z polityki Agencji, która wydzierżawia grunty, które nie mogą być szybko wystawione na sprzedaż. Dzięki temu grunty są wykorzystywane rolniczo, zmniejsza się liczba niezagospodarowanych gruntów, czynsz dzierżawny jest systematycznie płacony, a przede wszystkim likwidowane jest zjawisko bezumownych użytkowników państwowych gruntów.

 

Obecnie w dzierżawie jest 1,09 mln ha gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, głównie na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego.

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego ANR

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT