Home Bez kategorii Dzikie szkody w uprawach rolnych.
Dzikie szkody w uprawach rolnych.

Dzikie szkody w uprawach rolnych.

0
0

To, że dziki potrafią wyrządzić ogromne szkody w uprawach, wie chyba każdy rolnik. Watahy wbiegające na pola łamią rośliny i ryją w ziemi powodując tym samym bardzo duże straty.

Rolnicy niekiedy grodzą swoje pola, które są szczególnie narażone na obecność dzików. Nie sposób jednak ogrodzić wszystkich pól, jeśli posiadamy pod uprawy znaczne areały ziemi. Co robić, gdy nasze uprawy zostaną częściowo zniszczone przez zwierzyne leśną? Wspomnieć należy również, że nie tylko dziki niosą ze sobą spustuszenie, ale również pozostałe zwierzęta, jak: jelenie, sarny, łosie, wilki i niedźwiedzie.  Kto za to odpowiada i czy możemy domagać się odszkodowania?

Odpowiedzialność za szkody

Na największe szkody są narażeni rolnicy, którzy mają swoje uprawy w bliskiej okolicy lasów. O odpowiedzialności za wyrządzone szkody mówi ,,Prawo łowieckie’’. Dokładne zasady szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań znajdują się w rozdziale 9 ,,Szkody łowieckie’’ ustawy z dnia 13 października 1995 roku (DzU z 2005 r. nr 127, poz. 1066 ze zm.), a także w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (DzU z 2010 r. nr 45, poz. 272).

Aby otrzymać odszkodowanie konieczne jest najpierw ustalenie przez jakie zwierzęta zostały wyrządzone szkody. Jest to kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ za poszczególne gatunki zwierząt odpowiadają różne instytucje. Tak więc za straty poniesione przez dziki, jelenie, sarny i daniele odpowiadają obwody łowieckie. Za rysie, wilki, żubry, niedźwiedzie, bobry i łosie odpowiada natomiast skarb państwa. Za takie zwierzęta jak: lisy, wydry i zające odpowiedzialność musi ponieść sam rolnik, ponieważ ustawa nie reguluje tych kwestii.

Ponadto 1 sierpnia 2009 r weszła w życie ustawa, dzięki której możliwe jest kierowanie wniosków o wypłatę odszkodowań dotyczących terenów nieobjętych obwodami łowieckimi. Takie wnioski kierowane są do zarządu województwa.

Procedura zgłoszenia szkody

Każdą szkodę wyrządzoną przez zwierzynę leśną należy zgłosić w ciągu trzech dni. Odpowiednie pismo kierujemy do Urzędu Marszałkowskiego lub Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zarząd województwa wypłaca odszkodowania za szkody powstałe na terenach znajdujących się poza obwodami łowieckimi. W naszym zgłoszeniu znaleźć się muszą informacje o rodzaju uszkodzonej uprawy oraz jej lokalizacja, szacowana wielkość szkody, a także gatunek zwierzyny, który według nas tej szkody dokonał. Do wniosku można dołączyć zdjęcia szkody oraz wypis z ewidencji gruntów. Wysokość rekompensaty szacowana jest na podstawie aktualnych cen plonów danego sezonu wegetacyjnego.  Osoby, które odpowiadają za szacowanie szkód są zobowiązane do oględzin danego miejsca oraz sporządzenia protokołu. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu. Rolnik, który nie zgadza się z ustaleniami ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę.

Autor: Alina Orłowska

Facebook Comments