Home Aktualności Francuskie świnie pojadą do Rosji?

Francuskie świnie pojadą do Rosji?

0
0

W związku z zawartym dwustronnym porozumieniem pomiędzy Francją a Federacja Rosyjską, dotyczącym zniesienia ograniczeń na eksportowane do Rosji z Francji świnie i wyroby z wieprzowiny, a także trwającymi negocjacjami pomiędzy Komisją Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie zniesienia rosyjskiego embarga, Zarząd KRR wystąpił do Ministra Rolnictwa z apelem o podjecie działań interwencyjnych w tej sprawie.

 

KRIR/KP/83/15                                                                             Warszawa , 2015-01-21

                                                        Pan

                                                        Marek Sawicki

                                                        Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szanowny Panie Ministrze,

         W trakcie tegorocznych berlińskich targów rolno-spożywczych „Grűne Woche”, 20 stycznia na konferencji prasowej rzecznik KE ds. bezpieczeństwa żywności Enrico Brivio poinformował, iż w związku z rozmowami przedstawicieli Komisji Europejskiej i rosyjskich służb weterynaryjnych pojawiła się możliwość importu świn i wieprzowiny z UE, jak również że w najbliższych dniach będą trwały prace nad szczegółami uzgodnień ze stroną rosyjską.

         Natomiast PAP podała informacje, iż zgodnie z komunikatem francuskiego ministerstwa rolnictwa z 19 stycznia już 14 stycznia doszło do dwustronnego francusko-rosyjskiego porozumienia w sprawie zniesienia embarga na import z Francji żywych świń oraz wieprzowych podrobów i smalcu.

W związku z zaistniałą sytuacją i mającymi trwać uzgodnieniami pomiędzy Komisją Europejską a Federacją Rosyjską obawiamy się, iż Polska może być wyłączona z możliwości eksportu do Rosji, a także z możliwości wywozu wieprzowiny do krajów UE które uzyskają możliwość eksportu do Rosji.

Obecnie na stronie rosyjskich służb weterynaryjnych „Россельхознадзор” (ww.fsvps.ru) oraz KE, nie pojawiły się żadne wzmianki w tej sprawie,

Przewidujemy, iż w przypadku wyłączeniu polskich producentów z wspólnego rynku eksportowego UE, dojdzie do całkowitego załamania krajowej produkcji trzody chlewnej u i bankructw krajowych zakładów mięsnych tym samym do zmasowanych protestów i strajków.

Zwracam się do Pana Ministra z apelem o pilne podjęcie przez resort oraz Rząd, na szczeblu najwyższych organów Unii Europejskiej interwencji interwencyjnych w tej sprawie.

Licząc, na niezwłoczne poinformowanie o podjętych działaniach mających zapobiec wyłączeniu Polski z europejskiego rynku wieprzowiny oraz o ich efektach.

        

                                                                           Pozostaję z poważaniem

                                                                                         PREZES
                                                                          Krajowej Rady Izb Rolniczych
                                                                                /-/ Wiktor Szmulewicz

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT