Home Aktualności I spotkanie Zespołu eksperckiego ds. opracowania „Paktu dla obszarów wiejskich”

I spotkanie Zespołu eksperckiego ds. opracowania „Paktu dla obszarów wiejskich”

0
0

Z udziałem ministra Krzysztofa Jurgiela odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu eksperckiego ds. opracowania „Paktu dla obszarów wiejskich”.

Fot. I spotkanie Zespołu eksperckiego ds. opracowania „Paktu dla obszarów wiejskich”

Fot. I spotkanie Zespołu eksperckiego ds. opracowania „Paktu dla obszarów wiejskich”

W skład Zespołu, któremu przewodniczy podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, oprócz przedstawicieli administracji rządowej wchodzą m.in. eksperci z zakresu rolnictwa, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, spraw społecznych oraz zarządzania i finansów publicznych.

Zadaniem zespołu będzie wypracowanie Paktu dla obszarów wiejskich, dokumentu programowego, który ma integrować zaangażowanie wielu podmiotów, administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, w tym także samorządu rolniczego w realizacji wspólnego celu, jakim jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich.

W ramach prac nad Paktem dokonany zostanie  wybór priorytetów i zadań do realizacji w perspektywie krótko- i długookresowej, zarówno tych, które pozostają w gestii resortu rolnictwa, jak i tych, które wymagają ścisłej współpracy z innymi resortami i podmiotami. W dokumencie wskazany będzie także sposób ich realizacji oraz źródło finansowania.

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT