Home Aktualności III Kongres Nauk Rolniczych

III Kongres Nauk Rolniczych

0
0

– I Kongres Nauk Rolniczych, który organizowaliśmy w 2009 roku integrował środowisko naukowe. Następny miał wyznaczał strategiczne cele rozwojowe. Obecny, III Kongres ma wskazywać najbardziej dla nas korzystne kierunki rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej.

Fot. Konferencja prasowa - III Kongres Nauk Rolniczych

Fot. Konferencja prasowa – III Kongres Nauk Rolniczych

Musimy się zastanowić w jakich kierunkach podejmować badania naukowe, aby polski sektor rolno-spożywczy stawał się bardziej konkurencyjny. Nauka ma postawić pytania i odpowiedzieć w jaki sposób kształtować wizję rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej. Moim zdaniem rynki rolne są zbyt często wstrząsane kryzysami. Dlatego trzeba zastanowić się nad kierunkami zmian tej polityki. Świat nauki rolniczej musi odpowiedzieć na wyzwania klimatyczne. W 2006, w 2008 i w 2015 roku dotknęły nas wielkie susze. To ogromne wyzwanie przed nauką – w jaki sposób bronić się przed takimi zjawiskami. Musimy postawić na małą i średnią retencję, na mikroretencję. Trzeba jednocześnie odpowiedzieć na pytanie – w jaki sposób odtworzyć dobrą jakość gleby – tymi słowami minister Marek Sawicki zwrócił się do uczestników III Kongresu Nauk Rolniczych, który rozpoczął się w Warszawie.

W trakcie Kongresu, w którym bierze udział blisko 500 przedstawicieli nauk rolniczych, odbyła się także konferencja prasowa ministra Marka Sawickiego.

– Zależy mi na ścisłym powiązaniu wiedzy teoretycznej z praktyką rolniczą, aby w jeszcze większym stopniu wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – podkreślił szef resortu mówiąc o idei III Kongresu Nauk Rolniczych.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące zapobieganiu skutkom suszy minister powiedział, że według niego jak najszybciej powinien powstać Narodowy Program Retencji. Jako źródła finansowania wskazał m.in. Regionalne Programy Operacyjne, fundusze samorządów oraz ewentualne wydatkowanie środków z PROW, w którym będą mogły być wprowadzone zmiany od 2017 roku, po przeglądzie polityki rolnej w ramach bieżącej perspektywy finansowej lat 2014-2020.

W odniesieniu do pytań dotyczących pomocy na rynku mleka i wieprzowiny minister Sawicki powiedział, że jeszcze dzisiaj Komisja Europejska ma poinformować o formach tej pomocy, a konkretne decyzje powinny zapaść na rozpoczynającej się na początku przyszłego tygodnia nieformalnej radzie ministrów UE ds. rolnictwa, która odbędzie się w Luksemburgu.

Źródło: MRiRW
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT