Home Aktualności INFORMACJA NA TEMAT DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY

INFORMACJA NA TEMAT DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY

0
0

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że Komisja Europejska przedłożyła  projekt rozporządzenia uruchamiającego mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny z zastosowaniem ustalonych z góry stawek dopłat.

Zgodnie z projektem, mechanizmem objęte będą półtusze i niektóre elementy wieprzowe (m.in. szynki, boczki, łopatki, przodki, schaby, karkówki), w podziale na 6 kategorii. Zaproponowane stawki pomocy kształtują się na poziomie od 210 EUR/tonę do 305 EUR/tonę, w zależności od asortymentu i okresu przechowywania.

Przewiduje się trzy okresy przechowywania: 90, 120 lub 150 dni. Proponowany poziom stawek w rozbiciu na kategorie prezentuje poniższa tabela.

Kategorie produktów

(Kody CN)

Nazwa produktu

Stawka dopłaty za okres przechowywania

€/t

90 dni

 120 dni

 150 dni

1

2

3

4

5

Kategoria 1

 

230

243

257

 • ex 0203 11 10

Półtusze wieprzowe bez nóg przednich, ogona, nerek, przepony i rdzenia kręgowego([1])

Kategoria 2

 

254

266

278

 • ex 0203 12 11

Szynki

 • ex 0203 12 19

Łopatki

 • ex 0203 19 11

Przodki

 • ex 0203 19 13

Schab z karkówką lub bez karkówki lub karkówka oddzielnie, schab z lub bez biodrówki([2])([3])

Kategoria 3

 

281

293

305

 • ex 0203 19 55

Szynki, łopatki, przodki, schab z karkówką lub bez karkówki lub karkówka oddzielnie, schab z biodrówką lub bez, bez kości(2)(3)

Kategoria 4

 

210

221

233

 • ex 0203 19 15

Boczek cały lub cięty wzdłuż

Kategoria 5

 

226

238

254

 • ex 0203 19 55

Boczek cały lub cięty wzdłuż, bez skóry i żeber

Kategoria 6

 

228

241

254

 • ex 0203 19 55

Kawałki odpowiadające środkom, ze skórą lub tłuszczem lub bez, bez kości([4])

 

Dopłaty do prywatnego przechowywania  obejmują mięso dobrej jakości handlowej, spełniające następujące wymogi:

 • pochodzące z ubojni/zakładu rozbioru spełniających wymagania sanitarno- weterynaryjne określone w przepisach UE, tj. zatwierdzonego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004,
 • pochodzące od zwierząt:
  • których chów odbywał się przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące na terenie UE,
  • utrzymywanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi,
  • ubitych nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni, których ubój nie nastąpił w wyniku działań nadzwyczajnych (np. ubój z   konieczności).

Zgodnie z projektem minimalna ilość wieprzowiny, jaka będzie mogła zostać objęta umową na dopłaty do prywatnego przechowywania wynosi:

10 ton dla produktów bez kości,

15 ton dla pozostałych produktów.

Warunkiem przystąpienia do mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny będzie:

 • złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję (wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu),
 • złożenie (w PLN) zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, które zgodnie z projektem stanowi 20% kwoty dopłaty wynikającej z wniosku.

Umowna ilość wieprzowiny przeznaczona do przechowywania powinna zostać wprowadzona do chłodni w stanie świeżym, w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy z ARR. Wieprzowina może być dostarczona do chłodni partiami.

 

Uwaga: projekt rozporządzenia nie przewiduje możliwości wcześniejszego  wycofania wieprzowiny z mechanizmu z przeznaczeniem na wywóz poza obszar celny UE.

 

Warunki dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz formularz wniosku zostaną zamieszczone na stronie internetowej ARR pod adresem: Rynki rolne – Mięso – Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, niezwłocznie po opublikowaniu stosownego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Rozporządzenie wejdzie w życie trzeciego dnia po jego publikacji.

 


([1]) Dopłata może być przyznana również dla półtusz Wiltshire, tzn. bez głowy, podgardla, nóg, ogona, sadła, nerek, polędwicy, łopatki, mostka, kręgosłupa, kości miednicowej i przepony.

([2]) Schaby i karkówki mogą być z lub bez skóry, przylegająca warstwa tłuszczu nie może jednak przekraczać 25 mm głębokości.

([3]) Umowna ilość może obejmować jakiekolwiek połączenie tych produktów.

([4]) Taka sama prezentacja jak dla produktów objętych kodem CN 0210 19 20.

Źródło: ARR

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT