Home Aktualności Izba przeciwna sprzedaży nieoznakowanych jaj

Izba przeciwna sprzedaży nieoznakowanych jaj

0
0

W związku z zaistniałym zagrożeniem grypą ptaków, Krajowa Izba złożyła w dniu 20 listopada 2014 r. ponowny wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministra Zdrowia o niedopuszczenie do obrotu nieoznakowanych jaj. 
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów i obowiązek zagwarantowania identyfikacji pochodzenia jaj, konieczne jest ustanowienie wymogu aby wszystkie jaja sprzedawane konsumentom końcowym na publicznych rynkach były oznakowane na skorupie weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym. 
 
Wniosek Krajowej Izby ma spowodować odstąpienie resortu rolnictwa od zamiaru wprowadzenia przepisu zwalniającego producentów utrzymujących nie więcej niż 50 kur ze znakowania jaj na skorupie i dopuszczającego takie nieoznakowane jaja z gospodarstw nie objętych nadzorem nad produkcją jaj do sprzedaży bezpośredniej na obszarze województwa w którym znajduje się gospodarstwo oraz na obszarze województw sąsiednich.  

Wniosek jest uzasadniony skalą zagrożenia wynikającą z wielkości przyzagrodowej produkcji jaj konsumpcyjnych w Polsce. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i GŻ – PIB w najnowszym „Rynku Drobiu i Jaj.” Nr 46 z września 2014 r. określił na podstawie danych GUS skalę tej produkcji: 
„ … przyzagrodową produkcję jaj konsumpcyjnych prowadzi co roku ok. 550 tys. gospodarstw, wytwarzając ok. 100 tys. ton jaj. W 2013 roku stanowiło to 17% całkowitej produkcji.”

Źródło: kipdip.org.pl

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT