Home Artykuły Jak zapobiegać pożarom na fermach drobiu

Jak zapobiegać pożarom na fermach drobiu

0
0

Pożary na fermach drobiu są katastrofą dla producenta nie tylko ze względu na utratę samego obiektu, ale także ptaków. Producenci przemysłowi tracą stada liczące dziesiątki tysięcy osobników. Do tego trzeba doliczyć koszt zapewnienia nowych pomieszczeń i wyposażenia. W tym artykule Dan Turner podaje sposoby na uniknięcie takich zdarzeń.

Zapobieganie pożarom to najskuteczniejszy sposób walki z nimi, bo gdy już pożar wybuchnie, to bardzo trudno go zatrzymać. Zalecenia są bardzo proste, ale wymagają od producenta, aby był wyjątkowo dokładny podczas ich stosowania.

Sprawdź, czy instalacje działają poprawnie

Według stowarzyszenia Fire Prevention Association najważniejszą sprawą jest odpowiednia konserwacja instalacji.

Instalacje grzewcze gazowe i elektryczne w pomieszczeniach należy dobrze rozplanować i odpowiednio serwisować, aby uniemożliwić ich kontakt z jakimikolwiek materiałami palnymi. Piecyki „kwoki” w wychowalni należy odpowiednio zabezpieczyć a paliwo przechowywać w innym budynku. Równie ostrożnie należy postępować ze źródłami napięcia elektrycznego, wszystkie przewody należy regularnie sprawdzać, czy nie są zużyte lub postrzępione.

Najlepszy moment na przeprowadzenie czynności konserwacyjnych jest wtedy, gdy stado opuściło kurnik. Wtedy także należy sprawdzić całą powierzchnię pod kątem możliwości wystąpienia ewentualnych sytuacji niebezpiecznych.

Większość pożarów ma miejsce tuż przed wprowadzeniem stada do wnętrza obiektu lub tuż po jego wyprowadzeniu. Przemieszczanie dużych grup ptaków i wykorzystywane do tego urządzenia mogą łatwo uszkodzić przewody paliwowe, kable lub obwody.

Sprawdź stan kurnika

Na ryzyko pożaru ma wpływ także wiek budynku i instalacji. Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta wszystkich urządzeń, dotyczy to również instalacji grzewczych.

Instalacje elektryczne podlegają sprawdzeniu przez uprawnionego elektryka co najmniej raz na piętnaście lat a działanie wszystkich nowych urządzeń należy sprawdzić podłączając je do obwodów w budynku. Ważne jest, aby wszystkie wyłączniki wymieniać co piętnaście lat.  

Pożar jest przyczyną straty 75 procent wszystkich budynków rolnych i przemysłowych starszych niż 20 lat. Łatwo więc zauważyć, jak ważne jest, aby odpowiednio często wymieniać elementy tych instalacji.

Najważniejszymi osobami, które mogą zapobiec wystąpieniu pożaru, są pracownicy fermy. Powinni być świadomi tego, jakie mogą być potencjalne źródła pożaru, jak zauważyć oznaki ewentualnych problemów z urządzeniami i które czynności są obarczone większym ryzykiem wystąpienia wypadków.

Przynajmniej jednego pracownika należy wyznaczyć na osobę odpowiedzialną za podjęcie i koordynację działań w przypadku pożaru, ale i tak najważniejsze jest zapobieganie jego wystąpieniu.

Zapewnij ptakom szybką drogę ucieczki

Wymagania dotyczące lokalizacji i dostępu do wyjść z obiektu inwentarskiego są bardzo restrykcyjne. Przykładowo w przypadku budynków przemysłowych dłuższych niż trzydzieści metrów należy zapewnić dużą ilość wyjść.

W bardziej ogólnym sensie ochrony ptaków wszystkie drzwi i bramki do kurnika powinny otwierać się zarówno do środka, jak i na zewnątrz. Dzięki temu dostęp do ptaków będzie łatwiejszy a one będą miały możliwość szybkiego opuszczenia budynku w czasie pożaru. Co najważniejsze, konieczność ludzkiej interwencji przy ucieczce będzie ograniczona do minimum.

Równie ważną kwestią jest zainstalowanie czujek dymu i ciepła, które są wymagane zgodnie z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa ptaków i które mogą zapobiec utracie życia i mienia.

W Internecie dostępne są obszerne nieodpłatne opracowania dotyczące odpowiedniej opieki nad drobiem, które dostarczają również informacji o sposobach zapobiegania pożarom.

Przygotuj się na najgorsze

Straty, które producent ponosi w wyniku pożaru mogą być ogromne, dlatego należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie, które pokryje koszty utraconego stada, odbudowy obiektów i utraconych korzyści spowodowanych przerwą w produkcji.

Producenci drobiu powinni mieć również opracowany plan awaryjny w przypadku pożaru. Należy tak planować przyszłość, aby w razie pożaru nie tracić dochodów lub kontraktów na dostawę i uniknąć sytuacji, w której producent traci wszelkie środki utrzymania.

Podczas planowania warto pamiętać o istnieniu wielu organizacji, które oferują porady dotyczące bezpieczeństwa pożarowego począwszy od zapobiegania i szkoleń pracowników, poprzez najnowsze normy projektowania budynków i najlepsze dostępne ubezpieczenia.

W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z ekspertami, których większość oferuje swoją wiedzę nieodpłatnie.

Źródło: http://www.thepoultrysite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT