Home Aktualności Jubileuszowy Ranking 300

Jubileuszowy Ranking 300

0
0

W czwartek 11 grudnia 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców jubileuszowej, 20 edycji Rankingu 300. Ranking jest wspólną inicjatywą Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski, prezesi agencji rolnych i związków rolniczych oraz prezesi spółek Skarbu Państwa, nad którymi ANR sprawuje nadzór właścicielski. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentowali: Prezes Leszek Świętochowski oraz Wiceprezes Wojciech Zbrożek.

Ranking 300 to podsumowanie wyników ekonomiczno-finansowych 300 najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych osiągniętych w 2013 r. Składa się on z dwóch rankingów głównych dla przedsiębiorstw rolnych oraz rybackich, rankingu najlepszych gospodarstw stale uczestniczących w całym dwudziestoleciu oraz ośmiu podrankingów. Przygotował go zespół pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych.

Pierwsze miejsce w Rankingu 300 Najlepszych Przedsiębiorstw Rolnych w 2013 roku, zajęło Gospodarstwo Rolne ADKONIS Kwakowo (woj. pomorskie). Drugie miejsce – podobnie jak w ubiegłym roku – zajęło Gospodarstwo Rolne DERCZEWO (woj. zachodniopomorskie), a trzecie przypadło Gospodarstwu Rolnemu HULCZE (woj. lubelskie). Warto odnotować, że wszyscy laureaci zajmują się produkcją roślinną.

Wśród przedsiębiorstw rybackich najlepsze było Gospodarstwo Rybackie Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie), które wyprzedziło, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin (woj. opolskie) oraz Gospodarstwo Rybackie SZWADERKI (woj. warmińsko-mazurskie).

Natomiast w Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw uczestniczących we wszystkich 20 edycjach  pierwsze miejsce zajęło Przedsiębiorstwo Rolno- Usługowo-Handlowe BUKOROL (woj. opolskie), przed spółką ANR Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin POLANOWICE (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Gospodarstwem Rolno-Nasiennym PĄGÓW (woj. opolskie).  W pierwszej piątce tego rankingu znalazły się jeszcze dwie spółki, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje ANR, a mianowicie:DANKO Hodowla Roślin Choryń (woj. wielkopolskie) i Kombinat Rolny Kietrz (woj. opolskie).

Warto odnotować, że w jubileuszowej, 20-edycji Rankingu 300 uczestniczyły niemal wszystkie spółki ANR, z wyjątkiem dwóch stadnin koni: w Liskach i Krasnem. Spółki ANR od lat legitymują się najwyższym wskaźnikiem wartości dodanej, czyli relatywnie najwięcej w stosunku do swoich przychodów wnoszą do dochodu narodowego i PKB.

Minister Dariusz Młotkiewicz w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i własnym  pogratulował zwycięzcom i podkreślił, że przemiany, które nastąpiły w polskim rolnictwie są ogromne. Zwracając się bezpośrednio do laureatów powiedział, że to Państwo jesteście liderami w tej ważnej konkurencyjnej gałęzi gospodarki. Dwadzieścia edycji rankingu to nasz wspólny sukces. A jego zwycięzcami mogą czuć się nie tylko laureaci, ale wszyscy, którzy w nim uczestniczyli i odważyli się poddać badaniom.

List do laureatów Rankingu 300 wystosował Wicepremier RP Janusz Piechociński. Gratulując zwycięzcom podkreślił, że ranking ten stanowi uszeregowanie przedsiębiorstw według ściśle określonego kryterium, co pozwala nie tylko na porównanie wyników, ale również znalezienie uczestnikom rankingu odpowiednich partnerów do przyszłej współpracy. Tego typu współdziałanie przyczynia się również do inicjowania zdrowej konkurencji między przedsiębiorstwami oraz do szeroko rozumianej edukacji w zakresie powstawania analiz oraz publikacji naukowych.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski gratulując zwycięzcom rankingu, powiedział m.in., że nikt nie mógł przewidzieć, iż ryzyko jakie podjęli 20 lat temu zagwarantuje sukces. Zauważył również, że w tym sukcesie miała udział także Agencja Nieruchomości Rolnych. Wszystkim, którzy poddali się obiektywnej ocenie podziękował za wytężoną pracę na rzecz polskiego rolnictwa, które wykonało niebywały skok rozwojowy.

Podczas gali Barbara Pachucka Zastępca Dyrektora Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wręczyła grupie przedsiębiorców rolnych odznaki  Zasłużony dla Rolnictwa przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronat medialny nad Rankingiem 300 objęli: Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Miesięcznik Przedsiębiorca Rolny

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego ANR

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT