Home Aktualności Kary za kwoty mleczne na raty – w formie pomocy de minimis

Kary za kwoty mleczne na raty – w formie pomocy de minimis

0
0

W resorcie rolnictwa dobiegają końca prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie  rozłożenia kar za przekroczenie kwot mlecznych i pokrycia kosztów odsetek z budżetu państwa. Zarząd KRIR opiniując projekt zwrócił uwagę iż projekt nie zawierał oceny skutków wprowadzanej regulacji, jak również nie określono postępowania, w przypadku przekroczenia przez beneficjenta kwoty pomocy de minimis.

Jedynie w uzasadnieniu do rozporządzenia znalazła się wzmianka, że w takim przypadku producent rolny może być zmuszony do wpłaty wyższych rat. Z projektu nie wynikało; o ile będą one wyższe, jaki procent będzie doliczany. W związku z tym Zarząd KRIR zwrócił się doprecyzowanie przepisów zawartych w rozporządzeniu tak, aby nie budziły one wątpliwości rolników. Z odpowiedzi MRiRW ( pdfOdp_MRiRW.pdf ) wynika iż oddziały ARR będą udzielały wyjaśnień związanych z wątpliwościami w stosowaniu tego rozporządzenia.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT