Home Aktualności Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie możliwości wykorzystania zbóż uprawianych w obszarze objętym ograniczeniami do skarmiania zwierząt.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie możliwości wykorzystania zbóż uprawianych w obszarze objętym ograniczeniami do skarmiania zwierząt.

0
0

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z napływającymi do Inspekcji Weterynaryjnej wątpliwościami, iż zboża uprawiane w obszarze objętym ograniczeniami stanowią ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa ASF, Główny Lekarz Weterynarii wraz z ekspertami naukowymi Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dokonał przeglądu obecnie dostępnej dokumentacji w tej sprawie.
W wyniku analizy literatury można stwierdzić, że możliwość zanieczyszczenia roślin przez zakażone dziki teoretycznie istnieje, ale w przypadku ziaren zbóż jest bardzo mało prawdopodobna. Wynika to zarówno z przeżywalności wirusa w środowisku, jak i sposobu zbioru zbóż np. kukurydzy.
W żadnej z dostępnych publikacji nie opisano dowodów na to, że pasze roślinne, wytworzone z ziaren zbóż, stanowią zagrożenie przeniesienia ASF na świnie.
Najczęstszą drogą szerzenia się wirusa jest bezpośredni kontakt zwierząt zdrowych i zakażonych, kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego zawierającymi wirus ASF (odpady kuchenne zawierające takie produkty, w tym produkty z dziczyzny) oraz przeniesienie mechaniczne wirusa na odzieży, obuwiu lub sprzęcie, przy świeżym zanieczyszczeniu materiałem zawierającym wirus ASF.
Biorąc pod uwagę choćby teoretyczną możliwość transmisji wirusa na ziarnach zbóż pozyskanych na terenach, na których występują przypadki ASF u dzików, zaleca się przestrzeganie zasad bioasekuracji poprzez:
1. Obróbkę termiczną paszy podawanej świniom w temperaturze min 700C lub
2. Podawanie zwierzętom paszy roślinnej wytworzonej ze zbóż pozyskanych na tych terenach, po upływie 40 dni od zbiorów.

Źródło: GIW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT