Home Aktualności Komunikat nr 60 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w okresie 28 października – 24 listopada 2014 r.

Komunikat nr 60 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w okresie 28 października – 24 listopada 2014 r.

0
0

W dniach 28 października – 24 listopada 2014r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 344 kontrole w rzeźniach, 535 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 29 w chłodniach składowych, 296 w punktach skupu zwierząt, 189 u pośredników w handlu zwierzętami, 307 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 968 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2668 kontroli.
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 28 października – 24 listopada 2014r. kontroli ujawniono 18 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, rozbioru, wprowadzania do obrotu mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, składowania mięsa, przepakowywania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz pośrednictwa w obrocie zwierzętami. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 28 października – 24 listopada 2014r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 7 kar pieniężnych na łączną sumę 16 500 zł (nałożenie kolejnych 8 jest w toku), 5 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii, przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.
W związku z powyższym w okresie 28 października – 24 listopada 2014r. łącznie: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 16 kar pieniężnych na łączną sumę 49 500 zł, nałożenie 26 kolejnych jest w toku; nałożono 51 mandatów na łączną kwotę 11 950 zł; 9 spraw przekazano do organów ścigania; wydano 5 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnej jest w toku; 1 sprawę przekazano właściwemu terenowo powiatowemu lekarzowi weterynarii przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku

Źródło: GIW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT