Home Aktualności Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska

Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska

0
0

W dniach 22 i 23 października 2015 roku w Belfaście odbyła się 37. Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska pod tytułem „Ku sukcesom rolnictwa”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Konferencji udział wzięli: Mirosław Borowski – Wiceprezes KRIR oraz Bronisław Węglewski – Prezes Izby rolniczej Województwa Łódzkiego. Pierwszy dzień Konferencji był poświęcony wizytom w gospodarstwach rolnych. Drugi dzień Konferencji był podzielony na trzy sesje. Pierwsza sesja dotyczyła przeglądu zmian zachodzących w polityce rolnej. Zaprezentowano najważniejsze wydarzenia w zakresie polityki gospodarczej i rolnej w każdym z państw i regionów zarówno po stronie Europy jak i Ameryki Północnej.

W czasie tej sesji omówione zostały główne podobieństwa i różnice pomiędzy politykami rolnymi w poszczególnych regionach/ krajach. Po słowach przywitania Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca zabrał głos przewodniczący Copa, który w swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie konsekwencji rosyjskiego embarga na cały rynek produkcji rolnej w Europie. Zaobserwował również wyraźne tendencje ograniczania wsparcia dla rolnictwa w Unii Europejskiej i zwrócenia uwagi na zrównoważone rolnictwo i zarządzanie ryzykiem. Przewodniczący Krajowej Rady ds. Rolnictwa z Meksyku przedstawił dane dotyczące produkcji rolnej w Meksyku i zwrócił uwagę na zmienność warunków klimatycznych oraz gotowość administracji meksykańskiej do przeprowadzenia reform w celu rozwoju małych gospodarstw i realizacji polityki środowiskowo-klimatycznej.

Dyrektor wykonawczy Światowej Organizacji Rolniczej zwrócił uwagę na wizerunek rolnika jako pejoratywny, który przedłożył się później na wizerunek całego sektora jako zacofanego.

Przewodniczący kanadyjskiej organizacji rolniczej zaobserwował, że wydatki rządowe z przeznaczeniem dla sektora rolniczego drastycznie spadają również jeśli chodzi o projekty badawcze w tym sektorze produkcji. W program rozwoju rolnictwa na najbliższe lata wpisuje się zdrowie i zdrowe odżywianie.

Podczas drugiej sesji poświęconej spełnieniu celów Dauhańskiej agendy rozwoju omawiano założenia kolejnej konferencji ministerialnej WTO, która odbędzie się w Nairobi w grudniu 2015 r. Jej celem będzie wypracowanie sposobu na zamknięcie dauhańskiej agendy rozwoju. Ze względu na fakt, że program roboczy powinien już być wtedy znany, debata może objąć więc następujące tematy:

  • Wsparcie dla eksportu w ramach WTO: perspektywy
  • Pomoc żywnościowa – przechowywanie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego: środki zapewnienia uczciwego rozwoju

Zrównoważenie poszczególnych rozdziałów negocjacji (AMA (dostęp do rynku dla towarów rolnych), NAMA (dostęp do rynku dla towarów nierolnych) i usługi) daje elementy do zastanowienia czy rolnictwo może paść ofiarą nowego kompromisu?.

Podczas trzeciej sesji Konferencji podjęto kwestię sposobu w jaki łańcuch rolno-spożywczy może odpowiedzieć na oczekiwania konsumentów. Prelegenci omawiali obawy konsumentów dotyczące procesów rolno-spożywczych, które w coraz większym stopniu dotykają przedsiębiorstw w sektorze rolnym (np. wyższe koszty produkcji lub spadek dochodów) Sesja ta była poświęcona inicjatywom w zakresie przewidywania reakcji konsumentów i komunikacji z nimi, podejmowanym po obydwu stronach Atlantyku.

Celem tej sesji było stwierdzenie, czy troski konsumentów są podobne (pochodzenie produktów, normy produkcji i procesy), po to aby móc uczyć się od siebie nawzajem, wyciągać wnioski z zebranych doświadczeń i stworzyć możliwość dialogu między łańcuchami rolno-spożywczymi w Ameryce Północnej i Unii Europejskiej.

W czasie czwartej i ostatniej sesji Konferencji zwrócono uwagę na szczyt COP21 i oszczędność energii oraz na sposób dzięki któremu rolnictwo mogłoby skorzystać na tej debacie. W czasie tej sesji prelegenci przedstawili kontekst szczytu klimatycznego COP 21, który obędzie się w Paryżu w grudniu 2015 r. Po raz kolejny emisje i oszczędność energii znajdą się wśród priorytetów tego międzynarodowego spotkania.

Sesja ta była poświęcona wytwarzaniu energii z biomasy oraz rozwiązaniom dla sektora rolnego w zakresie oszczędności energii i wkładu w osiągnięcie celów COP 21.

Małgorzata Verset – Biuro KRIR w Brukseli

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT