Home Aktualności Konferencje Zimowe Syngenta – wydarzenia branżowe, w których warto brać udział
Konferencje Zimowe Syngenta – wydarzenia branżowe, w których warto brać udział

Konferencje Zimowe Syngenta – wydarzenia branżowe, w których warto brać udział

0
0

Konferencje Zimowe organizowane przez firmę Syngenta to cykl imprez przeznaczonych dla klientów, którzy są zainteresowani poszerzaniem wiedzy i wymianą doświadczeń. W ubiegłym sezonie zaplanowanych było sześć takich spotkań, zorganizowanych w sześciu województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. W kolejnych miesiącach warto przyglądać się informacjom o Konferencjach Zimowych Syngenty w 2020!

Podczas konferencji przedstawiane były aktualne problemy związane z ochroną upraw, z jakimi mogą spotkać się rolnicy w nadchodzących miesiącach, szczególnie w okresie wiosennym. Najważniejszym z nich wydaje się zmniejszająca się stopniowo liczba substancji czynnych dopuszczonych do stosowania w poszczególnych rodzajach upraw, co pociąga za sobą coraz mniejszą ilość produktów, z których producenci roślin mogą skorzystać do układania planów ochrony. W ramach Zimowych Spotkań Syngenty można zdobyć wiedzę o tym, w jaki sposób reagować na te zmiany, a także o tym, z czego można skorzystać w miejsce wycofywanych z rynku środków ochrony roślin. Przedstawiane są nowe preparaty oraz prezentowane rozszerzenia rejestracji oferowanych dotychczas produktów.

O czym jeszcze można dowiedzieć się na Zimowych Konferencjach Syngenty?

Tematyka poruszana podczas spotkań jest także związana z postępującymi zmianami klimatycznymi i wywoływanymi przez nie niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – z jednej strony takimi jak długotrwałe susze, a z drugiej: nadmiarami wody i adaptacją strategii ochrony plonów do tych warunków. Tematyka ta jest ważna, ponieważ regularnie pojawiają się komunikaty Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o wykrywaniu obecności nowych organizmów patogenicznych i szkodników w kolejnych krajach Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem przygotowanie rolnictwa do walki z tymi nowymi zagrożeniami.

Kolejnym niezwykle ważnym tematem, poruszanym na konferencjach, jest też rosnąca odporność chwastów na herbicydy i sposoby rodzenia sobie z tym zjawiskiem z wykorzystaniem technik agrotechnicznych. Omawiane są także sposoby regulacji wzrostu zbóż w celu optymalizacji technologii ich produkcji i zminimalizowania możliwych strat czy też nowości w ochronie rzepaku.

Usługi cyfrowe wspierające rolnictwo

Na ubiegłej edycji omówiono zalety korzystania z cyfrowych usług oferowanych przez Syngenta, takich jak portal Infopole, który pozwala otrzymywać aktualne, dopasowane do lokalizacji klienta informacje o stopniu zagrożenia upraw i aktualnym nasileniu występowania agrofagów i zaleceniach co do wykonania zabiegów ochronnych i ich terminach. Drugą cyfrową usługą jest partnerski program Agriclub mający zapewnić kompleksowe doradztwo rolnicze wraz z kompleksową ofertą branżową obejmującą też maszyny urządzenia rolnicze oraz materiały eksploatacyjne do nich.

Będąc aktywnym dajesz sobie szansę na rozwój

Konferencje stanowią doskonałą okazją do konsultacji z ekspertami z firmy Syngenta oraz z firm współpracujących z nią. Dodatkową atrakcją dla gości spotkań są towarzyszące każdej z konferencji Loterie Konferencyjne, w których nagrodami jest odzież sportowa, bony na produkty Syngenta oraz główna nagroda w formie bonów do biura podróży.

Facebook Comments