Home Aktualności KRUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników!

KRUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników!

0
0

W odpowiedzi da pismo KRIR w sprawie skrócenia procedury wydawania przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzji i zaświadczeń młodym rolnikom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach poddziałania “Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, KRUS poinformował, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników we wrześniu br. zobowiązano jednostki Kasy do niezwłocznego wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się o dofinansowanie dla młodych rolników.

 

W przypadku osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym rolników zgłaszających się po zaświadczenie, warunkiem koniecznym do wydania zaświadczenia przez KRUS jest posiadanie przez jednostkę organizacyjną Kasy kompletu dokumentów niezbędnych do podjęcia rozstrzygnięcia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT