Home Artykuły Lucerna mieszańcowa – wieloletnia roślina białkowa
Lucerna mieszańcowa – wieloletnia roślina białkowa

Lucerna mieszańcowa – wieloletnia roślina białkowa

0
0

Lucerna jest wieloletnią i wielokośną rośliną motylkową. Roślina ta jest dobrym przedplonem dla kukurydzy, ponieważ pozostawia po sobie glebę w bardzo dobrym stanie. Dzięki bardzo dobremu krzewieniu potrafi zasymilować około 350 kg azotu rocznie (bez dodatkowego nawożenia), z czego aż 25 % pozostaje w glebie.

Wartość pokarmowa oraz wielkość plonu lucerny zależy w głównej mierze od czasu i częstotliwości zbiorów. Przy zbiorze lucerny na początku kwitnienia uzyskuje się 3-4 pokosy (w ciągu roku) o średnim plonie 350-550 dt/ha zielonej masy.

Lucerna określana jest jako typowa roślina białkowa, średnia zawartość białka ogólnego wynosi 226 g/kg suchej masy. Jednakże wraz ze wzrostem roślin maleje zawartość białka ogólnego oraz energii, a rośnie poziom włókna surowego. Lucerna jest również źródłem związków mineralnych takich jak magnez (16 g/kg s.m.) czy fosfor (3 g/kg s.m.). W swoim składzie zawiera również witaminy i karoteny, co czyni ją paszą odpowiednią dla zwierząt młodych.

W lucernie występują substancje estrogenne, które najaktywniej działają na wiosnę, w młodych zielonkach, zbieranych podczas pierwszego pokosu. Spośród substancji estrogennych najbardziej aktywny jest kumestrol – jego działanie uzależnione jest od pory roku, warunków atmosferycznych i terminu koszenia rośliny. Substancje estrogenne mają zarówno pozytywne jak i negatywne działanie. Odpowiadają za wzrost wydajności mlecznej krów, jednakże z drugiej strony obniżają płodność krów mlecznych oraz przyczyniają się do u owiec.

Lucerna jest cenną rośliną pastewną, jednakże rzadko stosowana jest na trwałych użytkach zielonych. Skarmiana bezpośrednio przed dojem może psuć smak i zapach mleka. Młoda i wilgotna zielonka z lucerny z uwagi na obecność saponin (związków o właściwościach emulgacyjnych i pianotwórczych) może powodować u przeżuwaczy wzdęcia. Mimo to jest ona dobrą paszą w żywieniu bydła mlecznego, koni, owiec, a zebrana w odpowiedniej fazie wzrostu – także trzody chlewnej. Chcąc uzyskać paszę odpowiednią dla świń, przeznaczoną na susz czy też na produkcję koncentratów białkowych lucernę należy skosić jeszcze przed pełnym wytworzeniem pąków.

Racjonalny okres uprawy wynosi 2-3 lata. Dłuższe użytkowanie prowadzi do strat ekonomicznych, sprzyja rozwojowi szkodników i chorób oraz zwiększa się zachwaszczenie plantacji. Przerwa w uprawie lucerny powinna trwać co najmniej 4 lata.

Autor: Jakub Biel

SKN Żywienia Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Facebook Comments