Home Aktualności Międzynarodowa konferencja naukowa „Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej

Międzynarodowa konferencja naukowa „Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej

0
0

W dniach 23-24 października 2014 roku w Warszawie w Sali Kryształowej SGGW odbyła się, pod patronatem Prezydenta RP, międzynarodowa konferencja naukowa „Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej”.

Organizatorami konferencji w której uczestniczyło ok. 200 osób ze świata nauki, polityki, samorządu rolniczego i gospodarczego były Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Warszawski. 

Podczas sesji plenarnej Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomniał, że u podstaw tworzenia WPR w Europie legły dwa cele: bezpieczeństwo żywnościowe kontynentu oraz bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw rodzinnych w Europie. Dodał, że współcześnie te zadania się nie zmieniły, natomiast ciągle trzeba szukać nowych, lepszych instrumentów wsparcia, aby je z sukcesem realizować. Zapewnił, że wśród instrumentów WPR w nowej perspektywie budżetowej również przeważają rozwiązania, które w Polsce wspierają gospodarstwa rodzinne, nastawione są na rozwój i wzajemną współpracę m.in. w ramach grup producenckich. Minister wyraził także nadzieję, że konferencja przyczyni się do wypracowania koncepcji rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce.

Z kolei Leszek Świętochowski, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych skupił się na praktycznych efektach gospodarowaniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zwrócił uwagę, że Parlament dopiero z chwilą uchwalenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku, do pewnego stopnia uregulował rynek ziemi rolnej w Polsce.  Do tego czasu Agencja sprzedawała grunty rolne bez ograniczeń obszarowych. Pomimo tego w ciągu 22 lat 1,5 mln ha stanowią grunty sprzedane w grupie obszarowej do 100 ha w większości (97%) osobom fizycznym na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Zaznaczył także, że bazując tylko na ZWRSP nie uda się znacząco zmienić struktury agrarnej w Polsce. Równocześnie podkreślił, że obecnie Agencja wszystkie wolne użytki rolne sprzedaje dla rolników na powiększanie gospodarstw rodzinnych w drodze przetargów ograniczonych. ANR praktycznie nie sprzedaje gruntów rolnych na wolnym rynku – dodał. 

Uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z przebiegiem procesów przemiany struktury ziemi rolniczej w gospodarstwach rolnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej jak i systemami  ochrony prawnej gospodarstw rodzinnych w poszczególnych krajach UE. 

Źródło: ANR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT