Home Artykuły Mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich
Mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich

Mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich

0
0

Aby zapewnić zwierzętom hodowlanym należyty dobrostan, prawidłowe funkcjonowanie organizmu, oraz aby osiągnąć odpowiedni poziom wydajności należy zapewnić prawidłowy mikroklimat w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych. Mikroklimat wywiera bowiem bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organizmu zwierząt. Podstawowe czynniki, jakie określają mikroklimat to temperatura, wilgotność względna powietrza, stężenie szkodliwych gazów, ruch powietrza, oświetlenie oraz akustyka.

Jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na organizm zwierzęcia jest temperatura. Optymalna dla utrzymania zwierząt temperatura mieści się w przedziale pomiędzy 10-25 stopni Celsjusza. W przypadku większej niż zalecana temperatury maleje tempo przemiany materii, przy spadku temperatury wzrasta zaś tempo przemiany procesów. Zbyt wysoka temperatura powoduje niepokój zwierząt, przyspieszony oddech, chwiejny chód, wzrost temperatury wewnętrznej organizmu oraz zwiększenie wydzielania moczu i śliny. Następuje zmniejszenie przyrostów dziennych, zaburzenia w owulacji, trudności w zapłodnieniu. Natomiast zbyt niska temperatura przede wszystkim powoduje zwiększenie spożycia paszy- bez oczekiwanych przyrostów. Aby utrzymać optymalną temperaturę należy zadbać o sprawny system wentylacji, a w miesiącach zimowych – urządzenia i instalacje zatrzymujące ciepło.

Równie istotna jest wilgotność względna powietrza. Para wodna wydzielana przez zwierzęta zwiększa wilgotność i pogarsza parametry mikroklimatyczne. Zwiększona wilgotność powietrza w połączeniu z wysoką temperaturą powoduje zahamowanie oddawania ciepła z organizmu, zaburza przemianę materii i obniża produkcyjność. Może to być powodem zwiększonej zapadalności na schorzenia układu oddechowego oraz pokarmowego. Bardzo niebezpieczna dla zwierząt jest wysoka wilgotność w połączeniu z niską temperaturą, gdyż mogą nastąpić duże straty ciepła w organizmie, trudności w oddychaniu, spadek apetytu czy pogorszenie procesów trawiennych. W warunkach zwiększonej wilgotności powietrza obserwuje się także znacznie więcej szkodliwych mikroorganizmów. Niska wilgotność i wysoka temperatura natomiast przyczynia się do wysychania błon śluzowych w wyniku czego powstają mikrourazy.  Optymalna wilgotność w pomieszczeniach inwentarskich powinna mieścić się w przedziale 65-80 %.

Szkodliwe gazy mają bezpośredni i ważny wpływ na zdrowie i produkcyjność hodowli, stopień ich szkodliwości zależy od ich koncentracji w pomieszczeniach oraz od czasu ich działania. Do gazów szkodliwych zaliczamy: dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metan. Nagromadzenie gazów powoduje zaburzenia w przemianie materii, co powoduje głównie obniżenie przyrostów. Dwutlenek węgla powoduje niedotlenienie organizmu i osłabienie mechanizmów obronnych. Dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla nie przekracza 0,3% (3000ppm). Duszącym i drażniącym gazem jest amoniak, atakuje oczy, drażni krtań oraz płuca, reakcją na podwyższoną zawartość amoniaku jest podatność zwierząt na choroby układu oddechowego, przy wysokim stężeniu powstają nadżerki organów wewnętrznych. Równie niebezpieczny dla zdrowia zwierząt jest siarkowodór, który powstaje w wyniku rozkładu resztek zawierających aminokwasy siarkowe, w warunkach beztlenowych. Jest to gaz bardzo toksyczny, podrażnia błony śluzowe, wywołuje stany zapalne dróg oddechowych, układu pokarmowego, przyczynia się także do obniżania odporności.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na mikroklimat jest ruch powietrza. Duży ruch powietrza w niskich temperaturach zwiększa ochłodzenie organizmu. Wpływa bardzo szkodliwie przy odchowie małych zwierząt, szczególnie w porodówkach i odchowalniach młodzieży. W tym przypadku mogą pojawić się schorzenia przewodu oddechowego, wzrosnąć tętno, oraz spaść liczba oddechów. W okresie letnim, przy wysokich temperaturach, z reguły dąży się do zwiększenia przepływu powietrza w celu uzyskania tzw. efektu chłodzenia. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju praktyki stosuje się tylko w pomieszczeniach gdzie przebywają duże, dorosłe zwierzęta. Nie należy doprowadzać do szkodliwych dla zwierząt przeciągów, optymalna prędkość przepływu powietrza powinna wynosić latem 0,4m/s, a w okresie zimy 0,2 m/s.

Dla prawidłowego dobrostanu zwierząt hodowlanych, w pomieszczeniach inwentarskich niezbędne jest odpowiednie oświetlenie. Obowiązuje zakaz utrzymywania zwierząt tak w ciemnościach jak i w ciągłym oświetleniu. Oświetlenie wyraża się w stosunku ilości powierzchni okien do powierzchni podłogi, stosunek ten powinien wynosić 1:10-20. Zabrudzone lub pokryte lodem szyby obniżają stopień  naświetlenia nawet o 15-55%. Zwierzęta muszą mieć zapewnione światło dzienne przez minimum 8 godzin dziennie. Dla większości zwierząt dorosłych optymalne natężenie światła sztucznego to poziom 2-3 wat na metr kwadratowy, a światła jarzeniowego 8-12 wat na metr kwadratowy.

W przypadku akustyki należy przestrzegać takich warunków bytowania zwierząt, aby poziom hałasu nie przekraczał wielkości 70 dB. Nadmierny hałas powoduje stres zwierząt, obserwuje się zmniejszone przyrosty przy zwiększonym pobudzeniu i agresywności. Stan taki jest powodem obniżenia wyników produkcyjnych.

Autor: Anna Prończuk

Facebook Comments