Home Aktualności Minister rolnictwa zabiega o wsparcie producentów mleka

Minister rolnictwa zabiega o wsparcie producentów mleka

0
0

Program pomocy dla producentów mleka został zgłoszony do notyfikacji Komisji Europejskiej. Przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi program pomocy dla producentów, którzy muszą wnieść opłatę za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku 2014/2015 Rada Ministrów przyjęła 19 maja br. Chodzi o opłaty za wprowadzenie do obrotu mleka lub jego przetworów w ilości przekraczającej kwoty indywidualne.

Fot. Krowy na pastwisku

Fot. Krowy na pastwisku

W opinii ministra Krzysztofa Jurgiela, ze względu na drastyczny spadek cen skupu mleka, wprowadzanie programu jest konieczne.

– Kary dotyczą przed wszystkim tych producentów, którzy ostatnio rozwinęli produkcję i przeważnie mają zaciągnięte kredyty na zrealizowane inwestycje – podkreśla minister Jurgiel.

Warunkiem wprowadzenia Programu jest uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na jego realizację.

Należy przypomnieć, że sytuacja na rynku mleka zaczęła się pogarszać niemal dwa lata temu, m.in. wskutek wprowadzenia rosyjskiego embarga. Produkcja mleka w ostatnich miesiącach przestaje być opłacalna. Ceny surowca w wielu miejscach w kraju spadły poniżej 1 zł.

Zgodnie z przekazanym KE Programem pomoc ma przysługiwać producentom mleka, którzy uiścili I ratę opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 i dla których wniesienie pozostałej do uiszczenia opłaty określonej w decyzji zagraża ich ważnym interesom.

Wnioski o pomoc będą rozpatrzone pozytywnie m.in., jeżeli :

  • zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;
  • jest to uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.

Pomoc może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności  programu ze wspólnym rynkiem.

Ponadto, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych producenci mleka, którzy złożyli do ARR wnioski otrzymają wsparcie w wysokości ok. 1,5 grosza do wyprodukowanego kilograma mleka.

Całkowita kwota wsparcia przewidziana na ten cel dla polskich producentów mleka wynosi 122,7 mln zł.

Wnioski o wparcie mogli składać producentowi mleka jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 tys. kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali co najmniej 3 krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. Wsparcie przysługuje do liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka, jednak nie większej niż 300 tys.  kg.

Przewiduje się, że pierwsze wypłaty Agencja Rynku Rolnego zrealizuje 13 czerwca br., a wszystkie środki finansowe z tego tytułu  zostaną wypłacone już do 16 czerwca br.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT