Home Aktualności Minister Sawicki we Wrocławiu – uruchomimy kolejne działanie z PROW 2014-2020

Minister Sawicki we Wrocławiu – uruchomimy kolejne działanie z PROW 2014-2020

0
0

– Jesteśmy liderem pod względem tempa wykorzystania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podczas konferencji prasowej we Wrocławiu.

Fot. Minister Marek Sawicki podczas spotkania z sołtysami powiatu wrocławskiego

Fot. Minister Marek Sawicki podczas spotkania z sołtysami powiatu wrocławskiego

– Podczas, gdy niektóre państwa dopiero starają się o akredytację przez Komisję Europejską, my uruchamiamy już kolejne działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – podkreślił minister dodając, że – oprócz ogłoszonych już ośmiu działań, które będą wdrażane zgodnie z podanym harmonogramem, dojdzie jeszcze jedno – „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że na te działania przeznaczone zostało około 12 mld złotych. Przypomniał, że będzie też wsparcie dla młodych rolników, którzy będą mogli się starać, po spełnieniu określonych wymagań, o środki w wysokości 100 tysięcy złotych na gospodarstwo.

– To bardzo ważne działanie – podkreślił minister – zainteresowanie jest bardzo duże i około 29 tysięcy rolników będzie mogło skorzystać z tego wsparcia – dodał szef resortu informując jednocześnie, że – wszystkie pieniądze z PROW 2007-2013 będą wykorzystane, a jesteśmy już na ostatnim etapie ich rozliczania.

Dzięki środkom z PROW 2007-2013 w województwie dolnośląskim zrealizowano m.in.: 950 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 338 przydomowych oczyszczalni ścieków, 300 obiektów sportowych i miejsc rekreacji, wybudowano lub wyremontowano 520 budynków o funkcji społeczno-kulturowe, sportowej, lub rekreacyjnej, odnowiono 131 centów miejscowości. Wszystkie te inwestycje wpływają na poprawę warunków życia na terenach wiejskich i przyczyniają się do zwiększenia ich atrakcyjności inwestycyjnej.

W wielkościach bezwzględnych województwo dolnośląskie otrzymało w ramach PROW 2007-2013 2,4 mld zł oraz w ramach płatności bezpośrednich – 5,2 mld złotych.

Minister Sawicki odniósł się także do TTIP, czyli negocjowanej obecnie pomiędzy komisją Europejską a rządem USA umowie o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji.

– W mojej ocenie nie jest to teraz sprawa priorytetowa, zwłaszcza dla samych Amerykanów, którym bardziej zależy na umowie transpacyficznej niż transatlantyckiej. Nic nie wskazuje na to, aby te negocjacje szybko się zakończyły. Głównym problem polskiego, czy europejskiego rolnictwa jest kwestia różnic w  obowiązujących w USA i UE standardach produkcji żywności i dobrostanu zwierząt.

Dzisiejszy pobyt w województwie dolnośląskim minister Marek Sawicki rozpoczął od spotkania z sołtysami z powiatu wrocławskiego, które odbyło się w gminie Czernica. Szef resortu rolnictwa przedstawił stan prac w sejmie nad ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego oraz poinformował o kolejnych etapach wdrażania PROW 2014-2020.

Przebywając w województwie dolnośląskim minister Marek Sawicki odwiedził również piekarnię „Kajzerka” w miejscowości Żelazno koło Kłodzka, gdzie rozmawiał na temat przyczyn spadku konsumpcji pieczywa, zmian upodobań konsumentów i potrzeby konsolidacji małych piekarni. Właściciel zakładu zwracał uwagę na kłopoty wynikające z tzw. opłat półkowych, choć jak podkreślał, nie dotyczyło to wszystkich sieci handlowych, z którymi współpracuje.

Minister przedstawił stan rozmów prowadzonych w resorcie rolnictwa, które mają na celu ucywilizowanie wzajemnych stosunków między producentami żywności, a sieciami handlowymi w postaci dobrowolnego kodeksu dobrych praktyk. Rozmówcy byli zgodni, że brak konsensusu w tej kwestii powinien otworzyć politykom drogę do procedowania ustawy, która zmusi podmioty rynkowe do określonych zachowań lub określone zachowania będzie zakazywała.

Kolejnym punktem pobytu na Dolnym Śląsku była wizyta w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku. Rozmowa dotyczyła sytuacji rzemieślników w tym mieście oraz systemu oświaty zawodowej. Przedstawiciele cechu sygnalizowali, że choć z jednej strony mamy problem z bezrobociem, to z drugiej strony są kłopoty z zatrudnieniem fachowców. Rozmawiano również na temat wysokości pensji minimalnej i o ewentualności jej zwiększenia.

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT