Home Artykuły Młóto browarniane w żywieniu bydła
Młóto browarniane w żywieniu bydła

Młóto browarniane w żywieniu bydła

0
0

Młóto browarniane, tak jak inne produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, jeszcze do niedawna uważano za problematyczny “odpad”, który nie posiada zastosowania. Analizy chemiczne oraz badania wykazały jednak, że młóto browarniane jest pełnowartościowym komponentem paszowym o wysokiej zawartości białka, obniżającym koszty produkcji mleka i mięsa. 

Młóto browarniane jest produktem ubocznym powstającym podczas odfiltrowywania zacieru w produkcji piwa. W jego skład wchodzą głównie pozostałości ziarna jęczmienia lub pszenicy, w zależności jakiego ziarna użyto do warzenia piwa. 

W celu zachowania wszystkich walorów odżywczych młóto paszowe należy odpowiednio magazynować. Świeże młóto browarniane zawiera około 75% wody i szybko się psuje, należy więc skarmiać je w ciągu kilku dni od zakupu lub konserwować np. poprzez suszenie do wilgotności ok. 13%. Młóto zawiera stosunkowo mało węglowodanów, ale możliwe jest jego zakiszanie. Dodatek suchych wysłodków buraczanych dostarczy energii dla rozwoju bakterii fermentacyjnych oraz podniesie zawartość suchej masy przygotowywanej kiszonki. W trakcie konserwacji w rękawach straty składników odżywczych wynoszą nie więcej niż 5%. 

Młóto browarniane zawiera od 20 do 28% suchej masy, jej zawartość jest zmienna i zależy od stopnia odcieku. Zawartość białka ogólnego waha się od 23–28% suchej masy. Białko zawarte w młócie rozkładane jest w żwaczu na poziomie 45%, a jego strawność w jelitach wynosi nawet 85%. Młóto browarniane w niewielkim stopniu dostarcza azotu wykorzystywanego na potrzeby bakterii bytujących w żwaczu, za to dostarcza dużo białka paszowego (aminokwasów). Ponadto, młóto jest paszą bogatą w sole mineralne (mikro- i makroelementy), witaminy B1, B2, B4, B5, A i E. Dużą zaletą młóta jest niewielkie zanieczyszczenie mikotoksynami, wynikające z faktu dokładnej kontroli jakości ziarna w browarach. 

Młóto browarniane poprawia smakowitość dawki pokarmowej oraz jest chętnie zjadane przez bydło, co wpływa na wzrost pobrania paszy. 

Optymalne dzienne dawki młóta dla krów w okresie laktacji nie powinny przekraczać 6-8 kg na sztukę. Zadawanie większych ilości młóta stwarza ryzyko wystąpienia biegunek, a długotrwałe podawanie nadmiernych jego ilości przyczynia się do obniżenia poziomu tłuszczu w mleku oraz problemów w rozrodzie. Nie należy stosować młóta w żywieniu krów zasuszonych ze względu na możliwość wystąpienia problemów w okresie okołoporodowym.  Młóto najlepiej stosować na początku i w środku laktacji, w połączeniu z kiszonką z kukurydzy oraz kiszonką z traw. Dzięki temu wyrównaniu ulegnie bilans białkowo-energetyczny, co zapewni większą produkcję mleka lub mięsa. 

Cielętom podajemy maksymalnie do 2-5 kg, a opasom do 2-3 kg na każde 100 kg masy ciała (pokrywa to zapotrzebowanie na białko w 30% na początku opasu i w 60% na jego koniec). 

Podsuszonego młóta należy podawać mniej o około 30%. 

W dawkach pokarmowych dla krów, kiszone młóto należy traktować jako paszę treściwą, nie objętościową. Młóto jako źródło białka pozwala obniżyć koszt żywienia stada, stanowi więc alternatywę dla poekstrakcyjnej śruty sojowej i rzepakowej. Dodatek 10 kg młóta dziennie może zastąpić około 2 kg mieszanki treściwej z udziałem poekstrakcyjnej śruty sojowej (0,7 kg ziarna jęczmienia i 1,3 kg śruty poekstrakcyjnej sojowej). Dodatkowo z uwagi na swoją strukturę młóto browarniane jest bardzo dobrym komponentem TMR-u ograniczającym sortowanie pasz przez zwierzęta. 

Cena młóta oraz jego dostępność jest zmienna, warto więc podpisać z dostawcą kontrakt na stałą dostawę tego surowca. Cena za tonę młóta świeżego oscyluje w granicach 300 zł. Z uwagi na wysokie koszty suszenia cena za tonę młóta browarnianego suszonego wzrasta 3-4 krotnie.

Autor: Martyna Wilk

Facebook Comments