Home Artykuły Modulacja mikroflory jelitowej prosiąt w pierwszym okresie życia

Modulacja mikroflory jelitowej prosiąt w pierwszym okresie życia

0
0

W tradycyjnym rozumieniu układ pokarmowy świń służy głównie jako miejsce, w którym następuje przekształcanie pokarmu w drodze rozkładu enzymatycznego lub fermentacji oraz z którego składniki pokarmowe są absorbowane przez organizm do zaspokajania potrzeb energetycznych innych układów i tkanek – pisze Alfons Jansman, starszy specjalista w centrum uniwersytecko-badawczym Wageningen UR.

Ostatnie lata przynoszą pogląd, według którego jelita wypełniają także inne funkcje w organizmie, w tym funkcję bariery.

Na tę funkcję składa się wiele ważnych elementów, w tym mikroflora jelitowa i miejscowy układ odpornościowy.

To, czy jelito spełnia prawidłowo swoje funkcje, można zdefiniować jako zależność pomiędzy jego stanem funkcjonalnym a jego zdolnością do spełniania różnych funkcji, które pozwalają danemu zwierzęciu na osiągnięcie jego potencjału produkcyjnego w różnych warunkach.

Jelita zasiedlone są przez mikroflorę, której złożoność oraz ilość wzrasta wraz ze zbliżaniem się do części dystalnej.

W organizmach ssaków (w tym ludzi) oraz ptaków kolonizacja jelita rozpoczyna się w chwili narodzin lub wyklucia i na kolejnych etapach życia mikrobiom może zawierać nawet ponad 1000 gatunków (Rajilic-Stojanovic et al., 2007; Zoetendal et al., 2008; Isaacson and Kim, 2012).

Skład mikrobiomu proksymalnego końca przewodu jelitowego znacząco różni się od tego, który zasiedla koniec dystalny.

Ponad 90% wszystkich bakterii w jelitach świń należy do dwóch typów: Firmicutes i Bacteroidetes. Natomiast do 40% bakterii w jelicie krętym należy do typu Proteobacterium (Isaacson and Kim, 2012).

Proces kolonizacji i sukcesji mikroflory w pierwszym okresie życia zależy od mikroorganizmów znajdujących w otoczeniu, genotypu zwierząt, sposobu hodowli (miejsce przebywania zwierząt, podawanie antybiotyków, itp.) oraz składu diety i obecności w niej niektórych dodatków paszowych.

Mikroflora odgrywa ważną rolę w tworzeniu i utrzymywaniu skutecznej bariery. Znaczna część układu odpornościowego (nawet 75% wszystkich przeciwciał) znajduje się w błonie śluzowej i podśluzowej jelit.

W tkankach jelit odbywa się programowanie i regulacja miejscowego układu odpornościowego, który następnie wymienia informacje z innymi układami w organizmie (Weng en Walker, 2013) a także bierze udział w mechanizmach odpornościowych.

Taka wymiana informacji pomiędzy mikroflorą jelitową i śluzówką ma duże znaczenie dla rozwoju odporności.

W ostatnich latach ustalono, że wczesna kolonizacja i rozwój mikroflory jelitowej zarówno u ludzi, jak i zwierząt ma znaczenie dla zdrowia i wydajności w późniejszych latach życia.

Przykładowo, skład mikroflory jelitowej u ludzi wpływa na rozwój chorób immunologicznych, otyłości i wystąpienie nieswoistego zapalenia jelit. W przypadku prosiąt aż do niedawna główną uwagę poświęcano mikroflorze jelitowej w okresie po odsadzeniu.

Od pewnego czasu również okres tuż po narodzinach uważa się za dobry moment na manipulowanie składem mikroflory dla uzyskania długoterminowych korzyści.

W ramach projektu FP7 INTERPLAY opracowano model analizujący rezultaty współwystępowania mikroflory u nowonarodzonych prosiąt oraz skutki modyfikacji składników diety (zawartość lub brak oleju sojowego, palmowego lub kokosowego jako źródło średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych) (Jansman et al. 2012; 2015).

Wyniki badań pokazały, że manipulowanie składem diety podawanej prosiętom już od początku życia może mieć dalekosiężny wpływ na skład mikroflory jelitowej i w konsekwencji wpływ na rozwój układu odpornościowego w jelitach.

W podsumowaniu można stwierdzić, że zarówno okres po urodzeniu, jak i po odsadzeniu, to krytyczne momenty, w których można wpływać na skład mikroflory jelitowej. Skutkiem tego będzie rozwój różnych funkcji jelit, także funkcji barierowych i odpornościowych. Należy zwrócić większą uwagę na wdrożone opcje i mechanizmy karmienia zwierząt oraz długoterminowy wpływ manipulowania mikroflorą jelitową na zdrowie i wydajność.   

Literatura

Clemente, J. C., Ursell, L. K., Parfrey, L. W., & Knight, R. (2012). The impact of the gut microbiota on human health: an integrative view. Cell, 148, 1258-1270.

Isaacson, R., & Kim, H. B. (2012). The intestinal microbiome of the pig. Animal Health Research Reviews, 13, 100-109.

Jansman, A.J,M., J. Zhang, D. Schokker, R.A. Dekker, H. Smidt, S.J. Koopmans (2015). Effects of neonatal association with a complex versus simple microbiota and early life diet composition on jejunal microbiota and mucosal gene expression of caesarean derived piglets. Contribution 13th Symposium Digestive Physiology of Pigs, 19-21 May, 2015, Kliczków, Poland.

Jansman, A.J.M., J. Zhang, S.J. Koopmans, R.A. Dekker, H. Smidt (2012). Effects of a simple or a complex starter microbiota on intestinal microbiota composition in caesarean derived piglets. J. Anim. Sci., 90: 433-435.

Rajilic-Stojanovic, M., Smidt, H., & De Vos, W. M. (2007). Diversity of the human gastrointestinal tract microbiota revisited. Environmental Microbiology, 9, 2125-2136.

Weng, M., & Walker, W. A. (2013). The role of gut microbiota in programming the immune phenotype. Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 4, 203-214.

Zoetendal, E. G., Rajilic-Stojanovic, M., & De Vos, W. M. (2008). High-throughput diversity and functionality analysis of the gastrointestinal tract microbiota. Gut, 57, 1605-1615.

Źródło: http://www.thepigsite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT