Home Aktualności Możliwa zmiana zasad naliczania dopłat do materiału siewnego w 2017 r.

Możliwa zmiana zasad naliczania dopłat do materiału siewnego w 2017 r.

0
0

Odpowiadając na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych >>> w sprawie przywrócenia dotychczasowych zasad udzielania dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało co następuje.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. na dopłaty do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zaplanowano środki w wysokości 90 604 tys. zł i obecnie nie ma możliwości ich zwiększenia. W tej sytuacji wprowadzony ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419) sposób ustalania stawek dopłat pozwoli na wypłacenie dotacji wszystkim wnioskującym rolnikom w ramach środków zaplanowanych na ten cel w 2016 r.

Wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący przywrócenia dotychczasowych zasad udzielania dopłat do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany będzie analizowany przy planowaniu budżetu na 2017 r.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT