Home Aktualności MRiRW realizuje wniosek KRIR ws. młodych rolników

MRiRW realizuje wniosek KRIR ws. młodych rolników

0
0

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie wykluczających kryteriów przyznania “Premii dla młodych rolników” (zobacz >>>), w dniu 10 sierpnia 2015 r., resort rolnictwa przedstawił do opinii projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zobacz >>>).

Resort informuje, że projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie rozwiązań przejściowych dla pierwszego, planowanego w roku 2015, naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu “Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania “Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jak również wprowadzenie kilku zmian technicznych i doprecyzowujących przepisy obowiązującego rozporządzenia. Proponowane rozwiązania przejściowe dotyczące pierwszego, planowanego na 2015 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy, są wynikiem uwzględnienia postulatów rolników, izb rolniczych oraz organizacji społecznych.

Wejście w życie ww. rozporządzenia ma umożliwić, wyjątkowo w pierwszym roku wdrażania operacji typu “Premie dla młodych rolników”, przyznanie pomocy również osobom, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa jako kierujący w okresie poprzedzającym wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach tego instrumentu wsparcia i spełniają pozostałe warunki przyznania pomocy.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT