Home Aktualności MRiRW w sprawie wspólnej platformy sprzedaży polskich produktów mleczarskich

MRiRW w sprawie wspólnej platformy sprzedaży polskich produktów mleczarskich

0
0

Mając na uwadze konieczność zachowania konkurencyjności polskiego sektora mleczarskiego i lepszego wykorzystywania możliwości sprzedaży polskich produktów mleczarskich na rynkach światowych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie zwrócił się do Polskiej Izby Mleka, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnego oraz Związku Polskich Przetwórców Mleka z prośbą o podjęcie wspólnych i efektywnych działań mających na celu zbudowanie wspólnej platformy sprzedaży polskich produktów mleczarskich. Mając na uwadze strukturę przetwórstwa mleka w Polsce inicjatywa taka jest niezbędna dla utrzymania dobrej pozycji w handlu zagranicznym i przygotowania branży do funkcjonowania na zliberalizowanym rynku, na którym prognozowany jest wzrost popytu ale jednocześnie większa zmienność cen.

Podejmowane dotychczas przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na forum organów Unii Europejskiej działania dotyczące potrzeby wprowadzenia w ramach obowiązującej wspólnej polityki rolnej adekwatnych do sytuacji mechanizmów interwencji publicznej, z zastosowaniem urealnionych cen interwencyjnych oraz uruchomienia refundacji wywozowych, z uwagi na brak poparcia ze strony pozostałych państw członkowskich w tym zakresie, nie są możliwe do zrealizowania. Minister przypomniał jednocześnie, że podejmuje również konkretne działania zmierzające do zminimalizowania opłaty za przekroczenie krajowej kwoty mlecznej, Komisja Europejska jednak, opierając się na braku porozumienia wszystkich państw członkowskich dla wprowadzania jakichkolwiek zmian w zasadach funkcjonowania systemu kwot mlecznych w ostatnim okresie jego funkcjonowania, nie widzi możliwości podjęcia stosownych działań legislacyjnych.

Jednocześnie MRiRW informuje, że wsparcie finansowe sektora mleczarskiego ze strony UE ukierunkowane jest coraz bardziej na współfinansowanie promocji na rynki trzecie a nie bezpośrednio dla przetwórstwa czy producentów mleka. Sfinansowanie mechanizmów wsparcia sektora ze środków krajowych nie jest możliwe poza środkami w ramach pomocy de minimis.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT