Home Aktualności Nadzwyczajana Komisja KRIR ds. ubezpieczeń, ziemi i spraw łowieckich

Nadzwyczajana Komisja KRIR ds. ubezpieczeń, ziemi i spraw łowieckich

0
0

Nadzwyczajna Komisja Problemowa do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego Krajowej Rady Izb Rolniczych została powołana na II Posiedzeniu KRIR V Kadencji w dniu 11 stycznia 2016 roku.

18 stycznia 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji.

Komisja dyskutowała na temat projektu „ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw” przekazanym do zaopiniowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią Pan Zbigniew Abramowicz i Zastępca Dyrektora Piotr Dyjak. Komisja wypracowała zarys Stanowiska w sprawie projektu ww. ustawy. Stanowisko zostało przyjęte w dniu 22 stycznia 2016 r. i przekazane do MRiRW jako opinia samorządu rolniczego.

Drugim tematem pracy Komisji były projekty ustaw dotyczących zmiany Prawa łowieckiego. Na wstępie komisja omówiła sytuację legislacyjną Prawa Łowieckiego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.07.2014 r. W związku z tym wyrokiem, w dniu 22.12.2015 r. został złożony projekt poselski projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie, który dotyczył zmian w art. 26 i 27 obecnego Prawa Łowieckiego w związku z w/w wyrokiem TK, a także zmian w wielu innych artykułach ustawy, między innymi dotyczących zasad polowania, nadzoru na PZŁ oraz zasad posiadania broni krótkiej przez myśliwych. Na skutek licznych protestów organizacji pozarządowych projekt ten został oficjalnie wycofany 15.01.2016 r. W tym samym dniu pojawił się projekt poselski Klubu Kukiz’15 o zmianie ustawy Prawo Łowieckie, dotyczący wyłącznie zmiany zasad ustalania i wypłacania odszkodowań za szkody łowieckie. Projekt ten całkowicie pomijał aspekt w/w wyroku TK. W dniu 18.01.2016 r. został zgłoszony projekt poselski sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, który w zasadniczym kształcie jest podobny do projektu Klubu Kukiz’ 15.

Komisja, biorąc pod uwagę dynamikę zgłaszanych projektów Prawa Łowieckiego zajmowała się tylko ostatnim z w/w projektów uznając, że w świetle zasad prowadzenia procesu legislacyjnego projekt komisyjny ma największą politycznie wagę i opracowała stanowisko w tej sprawie.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT