Home Aktualności Nagrody za wdrażanie postępu

Nagrody za wdrażanie postępu

0
0

Dyrektorzy jednostek naukowych, z których pochodziły nagrodzone prace otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni okolicznościowe dyplomy. Podczas spotkania autorzy nagrodzonych prac badawczych zaprezentowali cele i główne efekty wdrożeniowe zrealizowanych projektów.

Nagrody pieniężne za 2014 rok otrzymało 6 zespołów badawczych, w tym dwa zespoły badawcze z Instytutu Ogrodnictwa oraz po jednym zespole z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB i Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB. Ponadto 4 prace zostały uhonorowane wyróżnieniami, w tym dwie z Instytutu Ogrodnictwa oraz jednej z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB i Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Spotkanie było dobrą okazją do zachęcenia środowiska naukowego do większej aktywności i składania wniosków w przyszłym konkursie oraz przypomnienia, że 30 czerwca mija termin składania wniosków na rok 2015. Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk poinformowała uczestników spotkania o możliwości włączenia się jednostek naukowych w realizację zadań w ramach nowego PROW na lata 2014 -2020,  w szczególności w działaniach dotyczących transferu wiedzy i innowacji oraz wdrażania projektów innowacyjnych. Na zakończenie spotkania Zofia Szalczyk zapowiedziała, że w bieżącym roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbędzie się cykl konferencji, na których poszczególne instytuty badawcze resortu rolnictwa będę mogły zaprezentować najciekawsze wyniki badań oraz ofertę wdrożeniową szerokiemu gronu odbiorców.

Do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: MRiRW
 
 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT