Home Aktualności “Nasza strategia okazała się skuteczna” – tak minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki skomentował raport Najwyższej Izby Kontroli, który ocenił dotychczasową walkę z afrykańskim pomorem świń

“Nasza strategia okazała się skuteczna” – tak minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki skomentował raport Najwyższej Izby Kontroli, który ocenił dotychczasową walkę z afrykańskim pomorem świń

0
0

Jak wynika z posumowania wyników tej  kontroli, w ocenie NIK, działania organów państwa podejmowane w celu zabezpieczenia Polski przed wystąpieniem ASF, ostatecznie zmniejszyły ryzyko rozprzestrzeniania się tej choroby. Stwierdzono także, że prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działania dla zabezpieczenia Polski przed wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń były zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wydano stosowne przepisy umożliwiające wdrożenie monitorowania sytuacji epizootycznej oraz zapewniono środki finansowe na jej realizację. Należy także podkreślić, że w wyniku przeprowadzonej kontroli, NIK ostatecznie nie sformułowała żadnych wniosków w odniesieniu do kwestii pozostających w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Początkowe decyzje o wprowadzeniu szeregu zakazów, nakazów i ograniczeń, w związku z wystąpieniem na terytorium Polski pierwszego przypadku ASF zostały podjęte w oparciu o sugestie ówczesnego Głównego Lekarza Weterynarii, mając na względzie niestabilną sytuację epizootyczną na co wskazywał fakt stwierdzenia w niedługim czasie drugiego przypadku ASF u dzika. Brano też pod uwagę  konieczność zabezpieczenia gospodarstw przed ewentualnym zawleczenia wirusa, a także ryzyko jego przeniesienia na pozostałe regiony Polski, gdzie zagęszczenie świń było zdecydowanie większe,  co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do znacznie poważniejszych skutków.

Równolegle podjęte zostały także działania w celu ustalenia rozmiaru występowania choroby w populacji dzików. Wyniki przeprowadzonych dochodzeń epizootycznych nie wskazywały na to, że doszło do cyrkulacji wirusa ASF w populacji dzików na terytorium Polski, w związku z czym możliwe stało się stopniowe łagodzenie niektórych zakazów, nakazów i ograniczeń weterynaryjnych.

Obecna sytuacja epizootyczna w zakresie ASF na terytorium Polski wyraźnie pokazuje,że przyjęta strategia okazała się skuteczna. Dzięki działaniom MRiRW, Inspekcji Weterynaryjnej, jak i innych zaangażowanych w zwalczanie ASF służb, instytucji i organizacji oraz producentów rolnych, dotychczas udało się ograniczyć występowanie tej choroby jedynie do części województwa podlaskiego.  Tym samym można wysnuć wniosek, że stopień rozprzestrzeniania się  choroby pozostaje niezmieniony, a sam wirus nie wykazuje tendencji do dynamicznego szerzenia się.

W celu utrzymania tej tendencji szczególnie istotne jest odpowiedzialne postępowanie przy prowadzaniu hodowli i ścisłe przestrzeganie przez wszystkich rolników utrzymujących świnie, w tym  tych, którzy nie prowadzą regularnej produkcji, a utrzymują świnie głównie z przeznaczeniem na własne potrzeby, zasad biobezpieczeństwa. Tylko takie postępowanie oraz dalsza ścisła współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów, w tym organów rządowych, samorządowych, organizacji społecznych i rolników może zapewnić sukces w walce z tą groźną z ekonomicznego punktu widzenia chorobą zakaźną zwierząt oraz zapobiec szerzeniu się ASF na świnie utrzymywane w gospodarstwach.

„Zwracam się jednocześnie do wszystkich mediów z apelem o pomoc w walce z ASF. Proszę o upowszechnianie wiedzy na ten zasad bioasekuracji wśród rolników. Tylko ich restrykcyjne przestrzeganie zagwarantuje nam sukces w walce z wirusem” – dodał minister rolnictwa Marek Sawicki.

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT