Home Artykuły Naukowcy oceniają nowe technologie oświetleniowe stosowane w kurnikach.

Naukowcy oceniają nowe technologie oświetleniowe stosowane w kurnikach.

0
0

W niedawno zakończonym badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Stanu Georgia naukowcy sprawdzali praktyczne zastosowanie żarówek LED w przemysłowych kurnikach i porównali je do świetlówek kompaktowych i tradycyjnych żarówek pod względem natężenia oświetlenia, możliwości ściemniania i trwałości w warunkach brojlerni przemysłowej.

Koszty produkcji drobiu stale rosną z powodu wzrostu cen materiałów i kosztów dostawy. Według dr. Briana Fairchilda, Mike’a Czarcika i Johna Worley’a z Zakładu Hodowli Drobiu na Uniwersytecie Stanu Georgia koszty mediów stanowią znaczną część wydatków i wpływają na wysokość rocznego przychodu netto hodowców.

Prąd pobierany przez żarówki może stanowić nawet 30 procent całej elektryczności zużywanej w okresie letnim i 40 procent w zimie. Żarówki LED są dostępne w coraz bardziej przystępnych cenach, a niektórzy producenci są w trakcie opracowywania takich żarówek, które spełnią wymagania przemysłu drobiarskiego. Przemysł drobiarski potrzebuje żarówki, która zapewni odpowiednie jednorodne oświetlenie na poziomie podłogi, z opcją ściemniania, o długiej żywotności w warunkach panujących w brojlerni.

Na dwóch fermach brojlerów przeprowadzono trzyletnie badanie sponsorowane przez Amerykański Związek Producentów Drobiu i Jaj (US Poultry and Egg Association, USPOULTRY), w ramach którego żarówki LED zainstalowane na dwóch fermach brojlerów porównano do żarówek tradycyjnych i/lub świetlówek kompaktowych.

Na początku badania wykonano pomiary efektywności ściemniania, zmierzono natężenie oświetlenia na poziomie posadzki i pobór energii. Co sześć miesięcy mierzono moc światła, na podstawie której obliczano spadek strumienia świetlnego. Dla każdego stada odnotowywano ilość wymienionych żarówek. We wszystkich kurnikach używano tego samego typu ściemniacza, natomiast krzywe ściemniania znacznie różniły się od siebie. Nachylenie krzywej natężenia światła niektórych żarówek gwałtownie spadało wraz ze ściemnianiem, podczas gdy inne ściemniały się wolniej. W idealnym przypadku natężenie światła zmniejszałoby się liniowo.

Świetlówki kompaktowe można ściemniać tylko do pewnego poziomu zalecanego przez producenta, praca poniżej tego poziomu może powodować obniżenie jej żywotności. Jednym z powodów krótszej żywotności świetlówek kompaktowych jest fakt, że mają wbudowany statecznik, a umieszczone w nim układy elektroniczne mogą ulec awarii, jeśli napięcie spadnie poniżej pewnego poziomu. Ten problem nie dotyczy żarówek LED. Jeśli zostaną zbyt ściemnione, po prostu nie będą świecić. Tak więc w zależności od tego, jaki poziom natężenia oświetlenia jest wymagany dla danego stada, hodowca powinien sam zdecydować, czy dobrana żarówka LED pozwoli na osiągnięcie wymaganego niższego natężenia światła.

Wszystkie świetlówki poddane ocenie w badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Stanu Georgia wykazały zmniejszenie natężenia oświetlenia w trakcie trwania badania.

Natężenie oświetlenia żarówek LED zmniejszyło się w zakresie od 11 do 39 procent, natomiast świetlówek kompaktowych i żarówek tradycyjnych o odpowiednio 6,3 procenta i 3 procent. Tylko na pierwszej fermie odnotowano przepalenie się żarówek LED. Było to spowodowane błędem produkcyjnym, z tego powodu 19 procent żarówek uległo awarii z powodu wilgoci. 33 procent świetlówek kompaktowych zepsuło się na pierwszej fermie, 6 procent na drugiej. 38 procent tradycyjnych żarówek uległo przepaleniu na fermie drugiej.

Fairchild i współautorzy badania podkreślają, że ocena źródeł światła jest długotrwałym procesem. Czynnikami przemawiającymi za używaniem żarówek LED i świetlówek kompaktowych jest oszczędność i coraz mniejsza dostępność tradycyjnych żarówek. Producenci chcieliby wiedzieć, w jaki sposób żarówki energooszczędne będą zachowywać się w warunkach panujących w kurnikach. Dlatego, aby rzetelnie oszacować wydajność żarówek w ciągu ich użytkowania, należy zebrać dane dotyczące oświetlenia kilku kolejnych stad.

Inną kwestią przy ocenie żarówek jest fakt, że producenci wciąż je ulepszają, tzn. projektują żarówki, które dają więcej światła przy takiej samej mocy, lepiej sprawdzają się w danych warunkach i mają dłuższą żywotność. Oznacza to, że wyniki badania przeprowadzonego dla danej żarówki mogą w krótkim czasie stać się nieaktualne, ponieważ dystrybutorzy wprowadzili już do sprzedaży nowsze technologie.

Naukowcy z Athens podsumowali badanie stwierdzeniem, że oświetlenie LED jest bardzo obiecującym źródłem światła, ponieważ ma długą żywotność, daje się łatwo ściemniać i umożliwia szybką korektę warunków oświetlenia w zmiennych warunkach produkcji drobiu.

Żarówki LED różnią się między sobą i należy wybrać taką, która będzie oszczędna, niezawodna i trwała. Ma zapewniać oczekiwane natężenie światła na poziomie posadzki, światło ma być jednorodne i jak najdłużej zapewniać żądane natężenie.

Żarówki LED powinny wytrzymać zmienne warunki otoczenia, tj. wysoką temperaturę, zakurzenie, niskie temperatury w okresie pomiędzy stadami i okresowe mycie obiektu.

Ponadto należy dobrać takie ściemniacze, które będą działały z różnymi typami żarówek. Kalibracja pomoże operatorowi przy wprowadzaniu takich ustawień ściemniacza, które pozwolą na osiągnięcie żądanego poziomu oświetlenia

Źródło: thepolutrysite.com

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT