Home Aktualności Negocjacje unijne a przyszłość gospodarstw rolnych w UE – tematem konferencji w Mediolanie

Negocjacje unijne a przyszłość gospodarstw rolnych w UE – tematem konferencji w Mediolanie

0
0

29 czerwca 2015 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych wspólnie z włoską organizacją rolniczą Coldiretti zorganizowała konferencję pt. „Negocjacje bilateralne i wielostronne Unii Europejskiej a przyszłość gospodarstw rolnych w UE-perspektywy i zagrożenia”. Konferencja odbyła się w Mediolanie, podczas Światowej Wystawy EXPO 2015, która odbywa się pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”.

Na zaproszenie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza oraz Prezesa Coldiretti Roberto Moncalvo, w panelach dyskusyjnych wzięli udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, dr Mirosław Drygas Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, profesor Felice Adinolfii z Uniwersytetu w Bolonii, Andrzej Hałasiewicz – Radca Ministra, reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo RP przy FAO, Pekka Pesonen – Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, a także Magdalena Miśkiewicz z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.w konferencji udział wzięli także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RR oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Paneliści debatowali na temat podobieństw i różnic w postrzeganiu przyszłości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej przez Polskę oraz Włochy, a także wzajemnych oczekiwań oraz obowiązujących procedur i możliwości poprawy ich funkcjonowania. Eksperci podkreślali rolę integracji ekonomicznej Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych oraz promocji wspólnych standardów żywności dla przyspieszenia wzrostu PKB oraz podniesienia konkurencyjności gospodarek na rynkach globalnych. Nie mniej istotnym wątkiem debaty był zrównoważony rozwój, warunki pracy rolników oraz przestrzeganie unijnych norm jako czynniki podnoszące jakość europejskiego rolnictwa.

Właściciele gospodarstw rolnych, agroprzedsiębiorcy a także eksperci z obu krajów zastanawiali się nad możliwością podniesienia konkurencyjności sektora rolnego. Wszystko w kontekście unijnej polityki rezygnacji z limitów produkcyjnych oraz zacieśniania współpracy z krajami poza unijnymi.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz przedstawił m.in. konfliktową kwestię europejskich i amerykańskich standardów bezpieczeństwa, które znacznie się różnią. Powinno dojść do harmonizacji norm. UE, podobnie jak USA, posiada liczne normy i przepisy, które nakładają na rolników ogromne koszty. Handel produktami żywnościowymi ze Stanów Zjednoczonych jest możliwy pod warunkiem, że będą spełniały takie same normy jakościowe jak produkty europejskie.

Dr Mirosław Drygas zwrócił natomiast uwagę na jeden z przepisów dotyczących rozstrzygania sporów miedzy dostawcami a odbiorcami. Amerykanie bowiem w negocjacjach forsują rozstrzyganie sporów przez prywatne niezależne firmy, z czym bywa różnie.

Zdaniem Ministra Tadeusza Nalewajka Polska ma zbieżne interesy z włoskimi rolnikami. Europejskie rolnictwo daje nam różnorodność, zapewnia jakość, ale niestety Europa może nie wytrzymać konkurencji z amerykańskim farmerem. Wymiana doświadczeń w tym zakresie jest jak najbardziej wskazana, bo Polska i Włochy mają podobne modele rolnictwa oparte na małych rodzinnych gospodarstwach.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić pawilon Polski oraz Coldiretti.

Światowa Wystawa Expo Milano 2015 skupia się na rolnictwie i żywności w wymiarze międzynarodowym dzięki obranemu tematowi “Żywienie planety, energia dla życia”. Jest to niepowtarzalna okazja do pogłębienia stosunków gospodarczych i handlowych, ale także do poszerzenia wiedzy o europejskich modelach rolnictwa, zakorzenionych na naszych terytoriach i w naszych tradycjach a jednocześnie opierających się na przyszłości i innowacji.

Codiretti została założona przez Paolo Bonomi w dniu 30 października 1944 jako związek drobnych rolników. W toku swojej historii, dzięki inicjatywom na rzecz rolnictwa jest wiodącym włoskim stowarzyszeniem rolniczym. Aktualnym prezesem Coldiretti jest Roberto Moncalvo. Pod koniec XX wieku rozszerzyła swoją działalność o indywidualnych przedsiębiorców, spółdzielnie, sektor rybołówstwa, tradycyjne rynki Regionu Amica. Coldiretti przyczyniła się otwarcia pierwszej sieci sprzedaży bezpośredniej zorganizowanej rolników włoskich. Jest to największa europejska organizacja zrzeszająca rolników.

Coldiretti zrzesza 1,6 mln rolników i ma absolutną większość firm działających we włoskim rolnictwie, a około 70% osób członków izb handlowych są również członkami organizacji. Coldiretti jest pierwszą organizacją pracodawców rolnych.

Źródło: KRIR

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT