Home Aktualności Nie będzie wydłużenia terminu składania przez rolników wniosków do ARR o rozłożenie kar za nadprodukcje mleka

Nie będzie wydłużenia terminu składania przez rolników wniosków do ARR o rozłożenie kar za nadprodukcje mleka

0
0

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR o wydłużenie do 30 września 2015 r. terminu składania przez rolników wniosków do ARR o rozkładanie na nieoprocentowane raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 (zobacz >>>), Minister Rolnictwa i Rozowju Wsi poinformował, że na podstawie §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 (Dz. U. poz. 1105 „termin składania wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w 2, ustala minister właściwy do spraw rynków rolnych i ogłasza go na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra na 7 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. W dniu 6 sierpnia 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie ww. cytowanego 7 rozporządzenia, poinformował na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, iż od dnia 13 sierpnia 2015 r. do dnia 11 września 2015 r. producenci mleka mogą składać wnioski o udzielenie ww. pomocy.

Niezwłoczne ustalenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi terminu na składanie wniosków od dnia wejścia w życie rozporządzenia (tj. 6 sierpnia br.) było niezbędne z uwagi na upływ terminu wpłaty pierwszej raty opłaty z dniem 30 września 2015 r. oraz z konieczności rozpatrzenia wniosków producentów mleka w sprawie udzielenia pomocy i wydania przez właściwych miejscowo dyrektorów OT ARR decyzji administracyjnych w przedmiotowej sprawie najpóźniej do dnia 30 września 2015 r.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT