Home Aktualności Notatka na temat konferencji dotyczącej afrykańskiego pomoru świń, która odbyła się w Puławach w dniu 2 marca 2015 r.

Notatka na temat konferencji dotyczącej afrykańskiego pomoru świń, która odbyła się w Puławach w dniu 2 marca 2015 r.

0
0

Mając na uwadze zagrożenia dla produkcji trzody chlewnej w Polsce związane z występowaniem przypadków i ognisk afrykaoskiego pomoru świo (ASF), w dniu 2 marca 2015 r. odbyła się otwarta konferencja pt. Administracyjne uwarunkowania zwalczania afrykaoskiego pomoru świo. Nad konferencją, która została zorganizowana przez Głównego Lekarza Weterynarii oraz Paostwowy Instytut Weterynaryjny – Paostwowy Instytut Badawczy w Puławach (PIWet-PIB), honorowy patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Środowiska.

Konferencję – która odbyła się w siedzibie PIWet-PIB w Puławach – zaszczycili swą obecnością Pani Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz goście zagraniczni – Główny Lekarz Weterynarii Republiki Słowackiej, przedstawiciele służb weterynaryjnych Czech, Łotwy oraz Ukrainy, jak również Radca Ambasady Rosji w Polsce. Najliczniejszą grupę uczestników konferencji stanowili przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej, służb i instytucji współpracujących z Inspekcją Weterynaryjną, przedstawiciele związków producentów i hodowców zwierząt, jak również media.

Podczas 3 sesji wykładów, jakie miały miejsce podczas konferencji, wygłoszone zostały prelekcje dotyczące sytuacji epizootycznej w odniesieniu do ASF, jak i wielu aspektów zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania tej choroby (m.in. w zakresie bioasekuracji, dezynfekcji, kontroli populacji dzików, administracyjnych zasad zwalczania ASF, czy wreszcie roli mediów w czasie epizootii).

Konferencja przebiegła w atmosferze dużego zainteresowania uczestników – podczas licznych dyskusji w ramach paneli dyskusyjnych poruszone zostały m.in. zagadnienia związane z możliwościami redukcji pogłowia dzików w Polsce w świetle faktu, iż dziki są wektorem ASF, koniecznością współpracy wszystkich (zarówno służb i rolników) w zakresie działao zabezpieczających oraz minimalizujących straty związane z występowaniem ASF, wagą podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej zarówno w odniesieniu do problemów hodowców świo, którzy znajdują się w miejscowościach w obszarach objętymi restrykcjami w związku z ASF, jak również w odniesieniu do roli bioasekuracji w zapobieganiu rozprzestrzeniania ASF oraz roli mediów w powyższym zakresie.
Prezentacje, które przedstawiono podczas konferencji dostępne są na stronie internetowej PIWet-PIB, w zakładce „Afrykaoski pomór świo”, pod następującym adresem:
http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_13

Źródło: GIW

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT