Home Artykuły Nowe badanie przeprowadzone w Chinach analizuje efekty zastosowania diet niskobiałkowych u kur-niosek, z zastosowaniem suplementacji aminokwasami egzogennymi. Dieta o niższej zawartości surowego białka nie wpłynęła na produkcję jaj ani na wagę kur, ale zmniejszyła ilość wydalanego azotu.

Nowe badanie przeprowadzone w Chinach analizuje efekty zastosowania diet niskobiałkowych u kur-niosek, z zastosowaniem suplementacji aminokwasami egzogennymi. Dieta o niższej zawartości surowego białka nie wpłynęła na produkcję jaj ani na wagę kur, ale zmniejszyła ilość wydalanego azotu.

0
0

Qi Guang Hai z Chińskiej Akademii Rolniczej w Pekinie wraz ze współautorami tamże oraz naukowcami z firmy Evonik z Chin i Niemiec stwierdzili, że można osiągnąć lepsze wyniki idealnego profilu aminokwasowego dzięki dodawaniu suplementów do paszy kur-niosek.  

W swojej pracy opublikowanej w Journal of Applied Poultry Research piszą, że kwestią, która wciąż pozostaje do wyjaśnienia jest odpowiedź organizmów młodych niosek na obniżoną zawartość białka w paszy, którego poziom bilansuje się za pomocą aminokwasów krystalicznych.

Na potrzeby badania stworzono pięć diet o różnej zawartości białka surowego (18,0, 17,5, 17,0, 16,5 i 16,0 procent), wartość kaloryczna każdej z nich była stała i wynosiła 2825 kcal energii metabolicznej (EM) na kilogram paszy.

Aminokwasy krystaliczne, tj. metionina, treonina, izoleucyna, walina, tryptofan i lizyna, były dodawane do pasz zgodnie z przyjętym idealnym profilem aminokwasowym, a każda dieta zawierała 0,831 procent lizyny trawionej w jelitach.

Niezależnie od poziomu zawartości białka surowego, stosunek zawartości lizyny oraz profilu różnych aminokwasów egzogennych w stosunku do lizyny pozostawał taki sam we wszystkich dietach.

Badanie przeprowadzono na grupie 540 kur Hy-Line W36 w wieku 21. tygodni, w każdej grupie badawczej znalazło się sześć osobników poddawanych replikacji badania. Próbę prowadzono przez 14 tygodni począwszy od 21. aż do 34. tygodnia życia osobników.

W grupach otrzymujących dietę o niskiej zawartości białka nie odnotowano wpływu na produkcję jaj, ich dzienną masę, ilość przyjmowanej paszy oraz wskaźnik wykorzystania paszy.

Odnotowano natomiast spadek wagi jaj i ilości wydalanego azotu, podczas gdy barwa żółtek uległa poprawie.

Obniżenie zawartości białka surowego nie wpłynęło w jakikolwiek sposób na poziom amoniaku we krwi ani na poziom kwasu moczowego w osoczu. Naukowcy odkryli, że zastosowany idealny profil aminokwasowy może pozwolić na obniżenie zawartości białka w paszy z 18 do 16 procent bez wpływu na produkcję jaj przez kury-nioski w wieku od 21. do 34. tygodnia życia.

Stosunek standaryzowanej metioniny trawionej w jelitach, metioniny + cystyny, treoniny, tryptofanu, argininy, izoleucyny i waliny do standaryzowanej lizyny trawionej w jelitach wyniósł odpowiednio 50, 91, 70, 21, 104, 80 i 88 procent w zastosowanym idealnym profilu aminokwasowym.

Qi i współautorzy dodają, że odnotowano znaczne zmniejszenie ilości wydalanego azotu u kur karmionych dietą o obniżonej zawartości białka bez jakiegokolwiek wpływu na wagę zwierząt.

Literatura:

Ji F., S.Y. Fu, B. Ren, S.G. Wu, H.J. Zhang, H.Y. Yue, J. Gao, A. Helmbrecht and G.H. Qi. 2014. Evaluation of amino-acid supplemented diets varying in protein levels for laying hens. J. Appl. Poult. Res. 23:384-392. doi: 10.3382/japr.2013-00831

Źródło: http://www.thepoultrysite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT