Home Aktualności Nowe dane dotyczące zbiorów zbóż w UE w 2015 r. opublikowane przez Copa- Cogeca ukazują spadek o 8% i rosnące obawy związane z nowymi unijnymi zasadami regulującymi rynki finansowe

Nowe dane dotyczące zbiorów zbóż w UE w 2015 r. opublikowane przez Copa- Cogeca ukazują spadek o 8% i rosnące obawy związane z nowymi unijnymi zasadami regulującymi rynki finansowe

0
0

Według nowych szacunków dot. zasiewów zbóż w UE w 2015 r. poziom produkcji zbóż w UE
spadnie w tym roku o 8% w porównaniu z rokiem ubiegłym, przede wszystkim w związku
z nowymi instrumentami zazieleniania zdefiniowanymi w reformie wspólnej polityki rolnej
(WPR).
Publikacja danych nastąpiła po posiedzeniu grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca.
Przewodniczący grupy roboczej Max Schulman, wybrany w tym tygodniu na kolejną kadencję,
powiedział: „Najnowsze dane wskazują na spadek produkcji zbóż w UE-28 w tym roku o 8%
w porównaniu z rokiem ubiegłym, do poziomu 293,9 mln ton, a w przypadku powierzchni –
spadek o ok. 4%. Wynika to w głównej mierze z nowych instrumentów zazieleniania w ramach
WPR. Rolnicy byli w tym roku bardzo ostrożni i starali się uniknąć nadmiernych cięć płatności,
co może mieć miejsce w przypadku nawet niewielkiego niezamierzonego błędu we wdrażaniu
nowych zasad. Należy uprościć i uelastycznić zasady obowiązujące rolników, aby zapewnić ich
skuteczność i umożliwić sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność na świecie”.
„Co więcej, rolnicy i spółdzielnie mają wiele wątpliwości co do nowych zasad regulujących rynki
terminowe (MiFID). W związku z niejasnymi zasadami rolnicy i spółdzielnie zostaną
sklasyfikowani jako podmioty finansowe, choć są podmiotami gospodarczymi i dostarczają
towary fizyczne. Wdrożenie rozporządzenia MiFID II przysporzy niepotrzebnej biurokracji
i uregulowań z powodu błędnej interpretacji europejskiej definicji. Należy to zmienić” –
zakończył.
 

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT